Agencija Biznis UE

Knjigovodstvena agencija Biznis UE uspešno posluje i opstaje na tržištu.

Knjigovodstvena agencija obavlja kompletno vođenje poslovnih knjiga preduzeća ili njegov deo, određeni delokrug poslovanja. Usluge su prilagođene svim preduzećima, kako velikim, srednjim i malim, tako i preduzetnicima. Preko 50 klijenata je ukazalo poverenje agenciji Biznis UE i potražilo stručnu pomoć u poslovanju.

Uvek dostupni za poslovne savete, konsultacije, edukacije. Saradnja se zasniva na stručnosti i poverenju u načelu poslovne tajne poslovanja. Stalni tim zaposlenih redovno se usavršava kroz edukaciju, radionice, seminare i savetovanja, tako da su uvek u korak sa propisima, zakonskim odredbama, uredbama i drugim pravnim aktima koji se odnose na poslovanje privrednih subjekata. Saradnja sa svim značajnim institucijama u državi u vezi sa računovodstvom, knjigovodstvom, porezima, doprinosima, taksama i drugim dažbinama, kao i preduzetništvom uopšte. Kontakt osoba Biljana  0643718270