Monthly Archives: март 2019

  • 0

Napravi prve preduzetničke korake IV

Category : Vesti

U prostorijama Biznis inkubatora održan je dupli blok edukacija na teme o preduzetništvu pod nazivom “Napravi prve preduzetničke korake” u dva bloka: pre i posle podne, gde je prisustvovalo   ukupno 28 polaznika. Polaznici su deca završnih godina tehničkih škola iz Užice, Požege i Arilja.

Na današnjoj edukaciji polaznici su imali priliku da se upoznaju sa Zakonskim odredbama o PDV, registraciji pravnih subjekata, načinu plaćanja poreza, obračunu poreza, doprinosa, izradi listova za zaradu, izrada kalkulacije gotovog proizvoda, koji su sve stvarni troškovi, kolika je zarada, razlika između ostvarenog prometa i dobiti. Poznavanje i dobro balansiranje između ostvarenog i dobiti je jako bitna i jedan je od ključnih elemenata opstanka na tržištu.

Kao zaključak pre završnog bloka edukacije pod nazivom “Napravi prve preduzetničke korake”, može se izvesti da kada se uklone termini koji nisu svakodnevni  i koji su nedovoljno poznati “običnom” čoveku, deca mnogo bolje shvataju celokupnu materiju i bitnost preduzetništva.