Deda Mraz je posetio Biznis inkubator i podelio poklone deci

  • 0

Deda Mraz je posetio Biznis inkubator i podelio poklone deci

Category : Vesti

Danas je naš Inkubator posetio Deda Mraz i podelio paketiće deci zaposlenih i saradnika. Deca su sa nestrpljenjem iščekivala dolazak Deda Mraza uz pesmu i igru. Iz Biznis inkubator centra čula se vesela pesma i žagor naših najmlađih sugrađana, koji će za koju godinu postati odgovorni privrednici i zaposleni našeg grada i samim tim doprineti ekonomskom razvoju regiona. Za sada oni su naša nada da će ovaj grad nastaviti da živi.

Draga deco srećno i zdravo vam detinjstvo, uživajte i odrastajte u dobre ljude koji će nas jednoga dana naslediti.

*S R E Ć N I   P R A Z N I C I   

D R A G I    N A Š I   N A J M L A Đ I    S U G R A Đ A N I *