Author Archives: Dragana Markovic

 • 0

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријављивање на програм обуке и праксе за послове шивача

Category : Opste , Projekti , Vesti

Програм „Знањем до посла – развој вештина младих и јавно приватно партнерство у Србији

Пројекат „Обука на радном месту за послове шивача„
                                                                                    
ЈАВНИ ПОЗИВ
за пријављивање на програм обуке и праксе за послове шивача

Програм се организује у оквиру пројекта „Обука на радном месту за завариваче“, који спроводе у партнерству: Форум Крагујевац, кога предстваља Развојни бизнис центар Крагујевац и компанија:

 • ПAНТОВИЋ ДОО, Ужице

средствима обезбеђеним од стране Швајцарске организације за развој и сарадњу СДЦ, у оквиру националног програма “Знањем до посла – развој вештина младих и јавно-приватно партнерство у Србији“, којим руководи међународни конзороцијум НИРАС – ИП Консалт/Niras IP Consult.

Ко се може пријавити?

Ако имате до 30 година, незапослени сте, највише 3. и 4. степена стручне спреме, пожељно текстилне струке.

Способни сте и спремни за учешће у програму обуке, мотивисани сте и заинтересовани да радите у текстилној индустрији, онда је ово прави програм за вас!

До сада нисте учествовали ни у једом програму обуке на радном месту, у оквиру програма „Знањем до посла„

Изузетно, на програм се могу пријавити и млади, до 35 година старости, незапослени, највише 3 или 4. степена средње стручне спреме, ако припадају једној од теже запошљивих категорија, и то, како је прописао донатор[1]:

Шта добијате пријавом на конкурс?

 • Пријавом на конкурс стичете могућност да се укључите у програм обуке на радном месту за занимање шивач, које је веома тражено на тржишту рада. Програм обуке на радном месту прилика је да се обучите за наведено занимање, од стране најбољих у текстилном сектору и да тиме унапредите своју конкурентност на тржишту, односно стекнете реалне шансе за запошљавање у текстилној индустрији.

Како је програм осмишљен?

 • Програм се састоји од мањег теоретског дела, који траје 50 сати и већег практичног дела, који траје 302 сата.
 • И теоретски и практични део одвијају се у компанији. Током обуке, кандидати уче у пракси посао шивача, развијају потребна знања и вештине, уз искусне менторе и стручњаке у датој области.
 • За кандидате који оставе најбољи утисак на практичном делу обуке и задовоље захтеве партнерске компаније, постоји могућност заснивања радног односа.

Укупан планирани број полазника обуке на радном месту је 16.

Оквирни период реализације обуке је oktobar 2019 – новембар 2019.

Како се можете пријавити?

Партнери на пројекту расписују јавни позив на који се можете пријавити достављањем попуњене пријаве у прописаном обрасцу, на један од два начина: а) у електронској форми путем емаил-а info@rbcentar.org у предвиђеном року, са назначеним називом е-маила „Програм обуке на радном месту за послове шивача„ или б) у штампаном облику, лично у просторијама компаније Пантовић доо, улица Радничка 4, Ужице, у року који је предвиђен конкурсом, сваког радног дана од 09.00 – 14.00 часова.

Текст јавног позива, Смернице за пријављивање и пријавни образац, можете преузети на званичном веб сајту Развојног бизнис центра Крагујевац www.rbcentar.org или лично у просторијама компаније Пантовић доо, улица Радничка 4, Ужице, у року који је предвиђен конкурсом, сваког радног дана од 09.00 – 14.00 часова.

Сва евентуална питања можете поставити путем емаил-а info@rbcentar.org или путем телефона 034/502-557, у року који је предвиђен конкурсом.

Рок за пријављивање: 27.09.2019 – 05.10.2019.

[1] Незапослени су дуже од 12 месеци, Млади из руралних средина, који живе на удаљености од 20 и више км од центра за обуку и/или без благовременог и приступачног јавног превоза, Млади са инвалидитетом, Жртве породичног насиља, Самохрани родитељи, Млади из хранитељеских породица који су у процесу осамостаљивања или су напустили хранитељске породице у последњих 12 месеци, Роми, Бивши затвореници/штићеници васпитно-поправних установа, Повратници

Детаље можете погледати кликом на линкове испод:

Јавни позив
Саопштење за медије
Смернице за пријављивање – шивачи


 • 0

 • 0

Napravi prve preduzetničke korake V

Category : Vesti

U prostorijama Biznis incubator centra danas je  održana poslednji u nizu od V duplih blokova edukacije na teme o preduzetništvu pod nazivom “Napravi prve preduzetničke korake” u dva bloka: pre i posle podne, gde je prisustvovalo   ukupno 38 polaznika. Polaznici su deca završnih godina tehničkih škola iz Užice, Požege i Arilja.

Na današnjoj edukaciji polaznici su sve što su naučili kroz prethodne radionice preneli u svoj Biznis plan koji mogu korigovati od zavisnosti od Javnog poziva oglašivača i sa takvim konkurisati na isti za sredstva radi pokretanja sopstvenog posle i samozaposlenje.

Naredni blok ovakvih radionica planiran je za drugu polovinu godine i za njega se mogu prijaviti sva lica koja žele proći ovakav vid obuke, bez obzira na starosnu dob, radno iskustvo, veštine i sposobnosti koje poseduju. Prijave možete dostaviti lično u prostorije Biznis inkubator centra, putem telefona 534-102; 0648686134 ili putem mejla bicuzice.dmarkovic@mts.rs


 • 0

Napravi prve preduzetničke korake IV

Category : Vesti

U prostorijama Biznis inkubatora održan je dupli blok edukacija na teme o preduzetništvu pod nazivom “Napravi prve preduzetničke korake” u dva bloka: pre i posle podne, gde je prisustvovalo   ukupno 28 polaznika. Polaznici su deca završnih godina tehničkih škola iz Užice, Požege i Arilja.

Na današnjoj edukaciji polaznici su imali priliku da se upoznaju sa Zakonskim odredbama o PDV, registraciji pravnih subjekata, načinu plaćanja poreza, obračunu poreza, doprinosa, izradi listova za zaradu, izrada kalkulacije gotovog proizvoda, koji su sve stvarni troškovi, kolika je zarada, razlika između ostvarenog prometa i dobiti. Poznavanje i dobro balansiranje između ostvarenog i dobiti je jako bitna i jedan je od ključnih elemenata opstanka na tržištu.

Kao zaključak pre završnog bloka edukacije pod nazivom “Napravi prve preduzetničke korake”, može se izvesti da kada se uklone termini koji nisu svakodnevni  i koji su nedovoljno poznati “običnom” čoveku, deca mnogo bolje shvataju celokupnu materiju i bitnost preduzetništva.


 • 0

Nacionalna služba zapošljavanja filijala Užice raspisala je Javne pozive za poslodavce i samozapošljavanje

Category : Vesti

Nacionalna služba zapošljavanja filijala Užice raspisala je Javne pozive za poslodavce i samozapošljavanje.

U odnosu na prošlu godinu uslovi su nepromenjeni ali su povećane subvencije za poslodavce i nezaposlene osim za teže zapošlive kategorije.

Najznačajnije izmene odnose se na Javne radove , koji su ove godine planirani samo za opštine 3. i 4. stepena razvijenosti i na zapošljavanje pripravnika sa visokom i srednjom stručnom spremom.

U zavisnosti od kategorije Javni pozivi traju do 29. novembra.

Sve dodatne informacije kao i tekst Javnog poziva možete pronaći OVDE

 


 • 0

Napravi prve preduzetničke korake III

Category : Vesti

U prostorijama Biznis inkubatora održan je dupli blok edukacija na teme o preduzetništvu pod nazivom “Napravi prve preduzetničke korake” u dva bloka: pre i posle podne, gde je prisustvovalo   ukupno 32 polaznika. Polaznici su deca završnih godina tehničkih škola iz Užica, Požege i Arilja.

Na današnjoj edukaciji prednost smo dali iskustvu: primerima dobre i loše prakse. Učesnicima edukacija pridružili su se mladi i malo iskusniji preduzetnici koji su na svojim primerima i primerima drugih kolega prezentovali svoje dobre i loše strane preduzetnika, najčešće greške, slabosti poslovanja. Podelili su svoja iskustva, zašto je lepo i korisno biti preduzetnik, koje su sve prednosti kada obavljaš delatnost za koju si se sam opredelio, stvorio ideju, razradio je i sada je realizuješ. Dobili su uvid koliko čovek dobija, a koliko gubi u celom tom procesu proizvodnje i realizacije i kakva je računica. Uz iskustva, primere dobre i loše prakse, pojašnjena je važnost analize tržišta, marketinga, menandžmenta kao i značaj Zakona o poslovanju, porezima, doprinosima i drugim propisima i uredbama.


 • 0

Sastanak Mreže inkubatora

Category : Vesti

Na redovnom sastanku osnivača Mreže Inkubatora akcenat je stavljen na iskustvo koje širom sveta pokazuje da poslovni inkubatori mogu da pokrenu točak preduzetničkog duha i sa tim pomognu razvoju lokalne ekonomije.

Svetska ekonomija se sve više oslanja na tehnološke inovacije kao pokretač razvoja. Razvojni modeli sugerišu poslovno-tehnološki inkubator kao jednu od najuspešnijih metoda za podršku inovacijama i pretvaranje inovacija u praktičnu tehnologiju.  

Inkubatori u kojima je preduzetnicima obezbeđena podrška u početnoj fazi poslovanja kroz smanjenje troškova, pristup znanju i administrativne usluge kao i konsultacije su značajni elementi u jačanju ekonomskog napretka u regionu.

Na osnovu svega donet je zaključak da poslovni inkubatori nisu nigde u svetu samoodrživi, pa tako nisu ni kod nas i da to nikada neće biti ni jedan po samoj svojoj definiciji poslovanja i da na osnovu toga je potrebna veća podrška države, kao i podrška sa lokalnog nivoa koja se prvenstveno ogleda u izdvajanju subvencija za održivost poslovnih inkubatora. Ovakav vid podrške  za pojedine inkubatore je jako nizak, dok se drugi mogu pohvaliti sa jako dobrom podrškom i razumevanjem lokalnih zvaničnika za ono što jeste zapravo poslovni inkubator, kao i njegov značaj poslovanja i postojanja.

Da napomenemo prvi inkubatori osnovani su upravo na teritoriji ekonomski najjačih i pravno najuređenijh država, Nemačkoj i Velikoj Britaniji. Na području EU danas ima preko 1000 poslovnih inkubatora, dok taj broj je u zemljama koje su u procesu pridruživanja EU iznosi oko 250 inkubatora, tehnoloških parkova, inovativnih centara i drugih institucija čiji je jedini i jasan zadatak pokretanje preduzetništva, smanjenje nezaposlenosti, a sve u cilju podizanja ekonomskih parametara u regionu.


 • 0

Napravi prve preduzetničke korake II

Category : Vesti

Održan je drugi dupli blok edukacija na teme o preduzetništvu pod nazivom “Napravi prve preduzetničke korake” u dva bloka: pre i posle podne prisustvovalo je  ukupno 38 polaznika. Polaznici su deca završnih godina tehničkih škola iz Užica, Požege, kao i 4 nova polaznika iz Arilja. Današnja edukacija je fokusirana na razvijanje ideje, njenih dobrih i loših strana, opasnosti i dobre strane koje može doživeti na tržištu, i kroz jezik i pojmove koji su dostupni njihovom uzrastu, odrastanju i sredini približili smo im poslovnu stranu i opstanak


 • 0

Napravi prve preduzetničke korake I

Category : Vesti

Poslovni inkubator u Užicu je proizvodni i kao takav ostvaruje jaku vezu sa tehničkim školama čije kadrove kroz edukaciju podstiče na buđenje preduzetničkog duha, formiranje preduzetničke ideje, i kao jednu celinu uz pomoć Grada Užica, NSZ i drugih ključnih faktora realizovali i sproveli do krajnjeg cilja, odnosno do pokretanja sopstvenog posla. Kroz ovakve vidove edukacija realizovane od strane Biznis inkubator centra do sada je prošlo preko 300 polaznika, učenika završnih razreda, studenata, osoba koje su teško zapošljiva kategorija, žena, osoba sa posebnim potrebama.

Na današnjoj edukativnoj radionici, prvoj u nizu od pet duplih blok edukativnih jedinica  “Napravi prve preduzetničke korake”, u dva bloka: pre i posle podne prisustvovalo je  ukupno 35 polaznika. Polaznici su deca završnih godina tehničkih škola iz Užice i Požege.


 • 0

Novi stanar

Category : Vesti

Naš Biznis inkubator je od danas postao bogatiji za još jednoga “stanara” čija centrala je u Izraelu, koji ima svoje poslovnice širom sveta: Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Holandiji, Španiji, Švedskoj, Turskoj, Velikoj Britaniji, Argentini, Brazilu, Americi, Koreji, Kini, kao i u Srbiji. U Srbiji pored Beograda od sada ISCAR TOOLS ima predstavništvo i u prostorijama Biznis incubator centra. ISCAR tools je najveća od 15 kompanija u IMC (International Metalworking Companies) grupi. Zajedno, proizvode dinamičnu sveobuhvatnu liniju preciznih alata za obradu metala. Ove kompanije proizvode širok spektar tvrdo metalnih pločica, glodala od tvrdog metala, kao i držača alata, koji pokrivaju većinu aplikacija za obradu metala. IMC takođe pruža inženjerska i proizvodna rešenja za glavne industrije širom sveta. Mnogi inovativni proizvodi, posebno dizajnirani za potrebe kupaca, učinili su IMC svetskim liderom u glavnim proizvodnim industrijama kao što su automobilska, vazduhoplovna i proizvodnja kalupa za brizganje plastike i obojenih metala.