Istorijat

BIZNIS INKUBATORI KAO INSTRUMENT LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA

       Sistemi biznis inkubacije pretežno su usmereni na rešavanje problema lokalnog ekonomskog  razvoja putem unapređenja preduzetničke baze, u smislu kako kvantiteta, tako i kvaliteta.

Osnovni cilj je da se stvori instrument za podršku preduzetništvu, smanji nezaposlenost i osnuje što veći broj novoosnovanih preduzeća. Termin inkubacija podrazumeva obezbeđivanje dobrih uslova za otpočinjanje novih poslova i ostvarivanje poslovnih ideja, inovativnost u podsticanju razvoja preduzetničkog duha, kao i preduzimanje konkretnih koraka u očuvanju takvih uslova i kapaciteta neophodnih za sprovođenje zamisli. Biznis inkubatori omogućavaju pružanje neposredne podrške preduzećima koja tek počinju s radom, u periodu kada su najpodložnija neuspehu, i na taj način direktno utiču na stepen uspešnosti tih preduzeća. Veći deo usluga koje obezbeđuju biznis inkubatori ponuđene su po   subvencionisanim cenama, što pozitivno utiče na položaj preduzeća u inkubatoru  u odnosu  na ona izvan njega.

 

Istorijat

Poreklo koncepta BI može se prepoznati u industrijskim zemljama Zapada tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka. Suočena sa sve višom stopom nezaposlenosti i drugim posledicama recesije, industrijska društva su prepoznala potrebu za  svežim strategijama promocije novih ekonomskih aktivnosti.

 

Definicija i modeli

Biznis inkubator je vrsta poslovnog udruženja čija je svrha da pruži podršku procesu osnivanja uspešnih novih preduzeća putem pružanja određenih usluga, u koje može spadati: prostor inkubatora, zajedničke usluge (sekretarijat, kancelarijska oprema, knjigovodstvo, preduzetničko savetovalište, finansijski saveti, itd.), marketing i umrežavanje. Inkubatori se međusobno mogu razlikovati po načinu na koji pružaju usluge, po organizacionoj strukturi, kao i po tipu klijenata.

Klasifikacija različitih tipova biznis inkubatora može biti sveobuhvatna, ali, u skladu s kriterijumima za prijem i ciljevima, mogu se podeliti na dve osnovne grupe:

 • Višenamenski biznis inkubatori u koje mogu biti primljena sva preduzeća koja zadovoljavaju osnovne tržišne i tehnološke standarde, i
 • Specijalizovani biznis inkubatori, usredsređeni na konkretnu delatnost (kao što je razvoj tehnologije, usluga, proizvodnje).

 

Razlozi za osnivanje biznis inkubatora

Biznis inkubatori se moraju sagledati u širem kontekstu ekonomskog razvoja, te moraju biti integralni deo opšte strategije za ekonomski razvoj. Kao takvi, oni ne mogu sami doprineti lokalnom ekonomskom razvoju, već mogu samo podržati razvoj preduzetništva i otvaranje novih radnih mesta u konkretnoj zajednici time što će sistematično obezbediti poslovni prostor po subvencionisanim cenama, stručnu pomoć, usluge savetovanja i mentorstva.

Biznis inkubatori su među najznačajnijim instrumentima koji na lokalnom nivou mogu pomoći nastanak novih, održivih preduzeća. To je naročito važno zato što se mnoga preduzeća i preduzetnici na samom početku rada suočavaju s problemom nedostatka početnog kapitala, nedovoljnog iskustva u upravljanju preduzećem i nepoznavanja tržišta, kako u smislu potražnje za ponuđenim proizvodima, tako i u smislu novih, nepoznatih tržišta.

Posledica ovoga je veoma mali broj novoosnovanih preduzeća i, indirektno, manji broj novih radnih mesta na lokalnom nivou. Biznis inkubatori predstavljaju jedno od rešenja za ovaj problem u tom smislu što podržavaju novoosnovana preduzeća u svim aspektima njihovog poslovanja.

 

KORACI PRI RASPISIVANJU NOVIH KONKURSA ZA PRIJEM STRANARA

 1. Identifikovati potencijalne korisnike biznis inkubatora i oformiti Radnu grupu za osnivanje biznis inkubatora.
 2. Biznis plan – definicija svih finansijskih pitanja i finansijske konstrukcije.
 3. Utvrđivanje administrativne strukture i pravne organizacije budućeg stanara.
 4. Utvrđivanje ulazne/izlazne politike prema tipu preduzeća koja će biti smeštena u objektu.
 5. Edukacija potencijalnih stanara.
 6. Odabir stanara.
 7. Odluka o edukacijama i uslugama koje će biti pružene odabranim stanarima kao redovna delatnost BIC.
 8.  Utvrđivanje uloge BIC kao integralnog dela programa za lokalni ekonomski razvoj Grada.
 9. Priprema sveobuhvatnog sistema za praćenje i izveštavanje, kojim bi se uspeh programa mogao oceniti.

                                                  

                                                              ZAKLJUČAK

Projekti biznis inkubatora u zemljama u tranziciji, kakva je Republika Srbija, suočavaju se s daleko ozbiljnijim problemima od onih pred kojima su se našli slični projekti u razvijenim industrijskim zemljama sedamdesetih i osamdesetih godina XX veka.

Primetan je nedostatak iskustva i stručnog znjanja neophodnog za uspostavljanje i upravljanje biznis inkubatorom, nedovoljno finansisko ulaganje u podsticaj i razvoj BIC.

Osim toga, kanali komunikacije su fragmentisani, a veći deo tehničke pomoći koji se nudi lokalnim preduzetnicima usmeren je na konkretne i pojedinačne projekte. Nadamo se da će ovaj dokument predstavljati dobar uvod u temu problema Biznis inkubatora, te da će Program podrške ekonomskom razvoju i rešavanju problema infrastrukture, održavanja i unapređenja uslova rada naići na odobravanje i da će se pružiti sva neophodna finansiska podrška Skupštine i Grada, kako bi se plan realizovao, a samim time ubrzao proces otvaranja novih radnih mesta.

„Biznis inkubator centar“ DOO raspolaže sledećim kapacitetima:

 • dve prostorije površine 117m2
 • četri prostorije površine 91m2
 • četri prostorije površine 57m2
 • dve prostorije površine 70m2
 • osam lokala površine 23m2
 • kancelarijski prostor od 15m2 do 40m2
 • obilazna saobraćajnica oko cele zgrade
 • objekat je uknjižen sa upotrebnom dozvolom
 • objekat je osiguran, sa video nadzorom, protivpožarnom zaštitom, hidrantskom mrežom, gromobranskom instalacijom, instalacijom jake i slabe struje
 • sanitarni čvorovi
 • dve čajne kuhinje
 • kompletnom kuhinjom za pripremu hrane
 • sala za konferencije i edukacije kapaciteta 30 mesta, sa opremom za prezentacije i edukacije (interaktivna tabka, laptopovi)
 • mrežni i bežični internet

„Biznis inkubator centar“ DOO ima od svog osnivanja 4 zaposlena koja se staraju na domacinski nacin o biznis inkubator centru o objektu,   stanarima, radovima na infrastrukturi, podizanju kapaciteta inkubatora i sl.

Indetifikacione podatke firme možete preuzeti ovde