Održana 23. Skupština Biznis inkubator centra doo Užice

  • 0

Održana 23. Skupština Biznis inkubator centra doo Užice

Category : Vesti

Dnevni red:

  1. Imenovanje direktora po predlogu komisije za izbor kandidata za imenovanje direktora BIC-a
  2. Predlog plana I program sa finansijskim delom za 2017. Godinu
  3. Ukidanje dnevnica članovima Skupštine
  4. Razno
  • Marija Đuričić- Gajić je na predlog komisije za izbor kandidata za imenovanje direktora, imenovana na mandatni period od 4 godine. Pred Skupštinom je prezentovala plan I program rada, koji uključuje sređivanje infrastrukture Biznis inkubatora, poboljšanje uslova poslovanja I poslovne infrastrukture, uređenje obilazne I pristupne infrastrukture, uredniju I bolju naplatu od stanara, kao I  očuvanje interesa inkubatora, njegov razvoj I promociju.
  • Usvojen je predlog Plana I programa sa finansijskim delom za 2017. Godinu
  • Doneta odluka o ukidanju dnevnica članovima Skupštine