Author Archives: Dragana

  • 0

Projekat „Stub kuće – temelj preduzetništva“

Category : Projekti , Vesti

„Stub kuće – temelj preduzetništva“

Projekat je u skladu sa opštim ciljem Programa jer je usmeren na razvoj privrednih subjekata, na inovativnost, infrastrukturi, konkurentnosti, poslovno udruživanje, a sve su to činioci koji treba da stvore snažan, konkurentan i izvozno orijentisan sektor MMSP i da značajno doprinesu poboljšanju životnog standarda kao na teritoriji grada Užica, Požege, Kosjerića, Arilja, Bajine Bašte, tako i šire na teritoriji cele Republike Srbije.

Planirane aktivnosti su u okviru Komponente 1 odnose se na realizaciju obuke za potencijalne preduzetnike. Takođe, uspostaviće se saradnja sa NSZ U Užicu, Požezi; Bajinoj Bašti, Arilju i Kosjeriću. Na ovaj način stvoriće se nov model saradnje i povezivanja između NSZ i privatnog sektora. To će biti prvi koraci ka strateškom opredeljenju da lica koja su stekla radno iskustvo kod poslodavca prevaziđu bojaznost od novih izazova i postanu oni poslodavci koji će upravljati svojim preduzećem, radnjom, radionicom kroz započinjanje sopstvenog biznisa. Žene imaju problema kod pronalaženja adekvatnog zaposlenja, uglavnom zbog predrasuda o muškim i ženskim poslovima, sposobnostima, kućnim obavezama gde se ostvaruju kao majke, supruge i domaćice, potom zbog nedostatka praktičnih veština stečenih u realnom radnom okruženju. Problem slabe komunikacije u društvenim, socijalnim i poslovnim segmentima osoba sa posebnim potrebama, invalida, kao i drugih lako ranjivih kategorija, samohranih roditelja, roma i drugih, kao preduslov su za realizaciju ovog projekta. Stvaranje pozitivnih uslova za pronalaženje načina kako bi se anuliranje predrasuda o razlikama: žena, osoba sa posebnim potrebama, kao i kod lako ranjivih grupa u svim segmentima društva, pa tako i kod upošljavanja.

Poslednjih godina akcenat je na solidarisanju ovih grupacije, njihovom povezivanju, upućivanju jednih na druge. Takođe, projekat će se fokusirati na to da se podstaknu preduzetničke aktivnosti osoba svih navedenih kategorija, prvenstveno kod žena raznih starosnih dobi od omladine do žena u srednjim godinama.

Sve će to doprineti pomirenju i ravnopravnosti svih segmenata društva, kao i samom razvoju lokalne ekonomije i generisanju većih prihoda.

Ovim projektom ujedno se trebaju poboljšati uslovi prilaza samom objektu PI, kako zbog korisnika MMSP tako i radi zaposlenih u PI. Rešavanjem problema infrastrukture podižemo kapacitete PI, kao i kvalitet usluge koju pružamo stanarima, dok ujedno stvaramo lepšu sliku o PI, stanarima i celim okruženjem prilikom prvog kontakta, utiska, koji je često i jako bitan kod kupca. Uz poboljšanje, uređenje infrastrukture potrebno je srediti i salu gde bi stanari na savremeniji, pristupačniji, način prezentovali svoju proizvodnju i svoje proizvode. Odradiće se nasip i behaton koji će služiti za lakšu i bolju komunikaciju između uprave i proizvodnje, za parkiranje dostavnih vozila, lager gotovih proizvoda kao i lakšu komunikaciju osobama sa invaliditetom, (kolica, štake i ostala pomagala). Iznad behatona odradiće se nastrešnica, kako bi zaštitila sirovine, gotov proizvod od atmosferskih padavina i drugih uticaja, koje mogu dovesti do štete. Obilazna saobraćajnica oko PI, odnosno dvorište PI dobiće asfaltni zastor realizacijom ovog projekta, tako da će se omogućiti lakša saobraćajna komunikacija od ulazne kapije do proizvodnje, koja je sada jako otežana, posebno u vremenu atmosferskih padavina. (slike u prilogu). Za potrebe osoba sa invaliditetom, (koji su naši zakupci i koji imaju svoju proizvodnju kod nas u PI: sušenje voća i povrća) odradićemo rampe i reljefaste pločice na ulaznom delu upravne zgrade.

Uz navedeno potrebno je opremiti i salu za sastanke i prezentacije u kojoj bi vlasnici MMSP, korisnici usluga i zakupci u PI, mogli na dostojan način prezentovati kupcu svoju proizvodnju i svoje gotove proizvode, takođe da ih mogu plasirati putem sajta čiju smo dopunu, proširenje planirali kroz projektne aktivnosti. Zatim plasman gotovog proizvoda ili polu proizvoda putem interneta. Pored navedenih usluga realizacijom projektnih aktivnosti omogućićemo korisnicima da mogu odštampati svoj logo na štampaču u boji, koji je planirano nabaviti kao deo opreme i ujedno ispod odraditi: fakturu, ponudu, predračun i slične dokumente, a da za to ne moraju napuštati zgradu PI. Pri opremanju sale za potrebe MMSP nabavićemo: štampač u boji, flip-čar, projektor sa držačem, platno za projektor, tri laptopa koji će ujedno biti povezani na internet i umreženi sa štampačem i faksom.

Planirane aktivnosti projekta su u skladu sa specifičnim ciljem Programa – razvoj novih usluga podrške u okviru inkubatora i unapređenje modela poslovne inkubacije, ali su u uskoj vezi sa promocijom preduzetništva i primera dobre prakse inovativnih MSPP, kao i saradnje sa MSPP na konkretnim projektima. Sve ove aktivnosti biće sprovođene kroz Komponentu 3 i realizovaće se uporedo sa aktivnostima podsticaja i razvoja Ženskog preduzetništva uključujući preduzetništvo kod mladih žena i žena invalida, kao i iz drugih ranjivih grupa.

 


  • 0

Započete aktivnosti na projektu „Stub kuće – temelj preduzetništva“

Category : Vesti

U okviru aktivnosti na projektu „Stub kuće-temelj preduzetništva“, koji se finansira od strane RASa i Grada Užica 50:50, od 11. do 24. jula zaposleni u Biznis inkubatoru uz pomoć modelara na projektu iz Tehničke škole obišli su Arilje,  Bajinu Baštu, Kosjerić i Požegu. U svakom gradu poseta je trajala po dva radna dana u okviru kojih su prezentovali projekat, razgovarali sa ženama o njihovim problemima potrebama, načinu života. Kroz posete i razgovor promovisano je preduzetništvo, odnosno započinjanje  sopstvenog posla radi obezbeđenja ekonomske sigurnosti.

U razgovoru na terenu osetilo se da su žene ipak zapostavljen deo društva koje imaju prvenstveno za potrebu nekoga sa kim mogu da razgovaraju, ko će da ih sasluša, razume, pomogne. Tako da smo kroz naše posete posetili i par sela nadomak Bajine Bašte i Kosjerića, gde je odziv  žena bio jako veliki.


  • 0

Nabavljena IT oprema

Category : Vesti

Kroz projekat „Stub kuće – temelj preduzetništva“ nabavljena je nova oprema za salu za edukaciju. Oprema je finansirana od strane RAS-a i njena vrednost je 380.900,00 dinara. Nabavkom opreme  sala je modernizovana i biće korišćena na podizanju kapaciteta Biznis inkubatora kao i na edukacijama različitih grupacija društva i na podizanju preduzetničkog duha i preduzetničke svesti.


  • 0

Promocija projekta i odabir kandidata za treninge / edukaciju „Stub kuće-temelj preduzetništva“

Category : Opste

Započete projektne aktivnosti  na projektu  „Stub kuće-temelj preduzetništva“  izradom lifleta i propagandnog materijala, deljenjem istog od strane aktivista sa prethodnog projekta: „ Tvoj uspeh počinje tvojom idejom“, koji su se pokazali kao najaktivniji pri njegovoj realizaciji. Aktivnost se nastavlja promovisanjem projekta i njegove teme u Užicu, Požezi, Arilju, Kosjeriću, Bajinoj Bašti, odnosno promocijom samo zapošljavanja i pokretanja sopstvenog posla kako bi žena sebi obezbedila ekonomski sigurniju i stabilniju budućnost i samim tim stvorila sebe nezavisnom individuom, koja je sigurnija u sebe i u svoje odlučivanje. Takođe fokus je usmeren i na ujedinjenju, razumevanju, povezivanju i pronalaženju zajedničkog interesa i potreba žena raznih starosnih dobi od omladine do žena u srednjim godinama, iz različitih segmenata društva, različitim potrebama i sposobnostima, koja su obrazovane u različitim profilima.

Po prijavi zainteresovanih, razgovor sa kandidatima obavljaju  zaposleni u Biznis inkubator centru. Zainteresovani učenici popunjavaju i upitnik na osnovu koga se vrši selekcija, odabir, učesnika na projektu. Grupa koja bi učestvovala u realizaciji projekta imala bi od 25 do 28 polaznika. Aktivnosti odabira učesnika planirane da se realizuju u prostorijama po dogovoru sa predstavnicima gradova Užice, Požega, Kosjerić; Bajina Bašta i Arilje, kao i u prostorijama Biznis inkubatora, u trajanju od osam radnih dana, dva dana po gradu.

 


  • 0

Odobren projekat „Stub kuće-temelj preduzetništva“

Category : Vesti

petak, 23. jun 2017

Razvojna agencija Srbije kroz PROGRAM PODRŠKE PROJEKTIMA ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKOG RAZVOJA  odobrila je sredstva za realizaciju projekta „Stub kuće-temelj preduzetništva“.

Projektovana vrednost svih radova i aktivnosti koje su predviđeni ovim projektom je  5 879 840.00  dinara, od čega je sufinansiranje RAS : sufinansiranje BIC = 1:1. Projektom je predviđeno da se kroz edukacije podigne preduzetnićka svest kod žena, kako bi one postale ravnopravni član društva, lakše došle do posla, ili započele svoj posao. Ovaj projekat obuhvata žene sa područja Užica, Bajine Bašte, Kosjerića, Požege i Arilja i sprovešće se kroz Komponentu 1.

„Kompletna vest „

  • 0

Odobren projekat „Tvoj uspeh počinje tvojom idejom“

Category : Vesti

četvrtak, 08. jun 2017.

Projekat pod nazivom “Tvoj uspeh počinje tvojom idejom” odobren je od Ministarstva lokalnog razvoja, a raspisan preko Javnog poziva RAS-a. Projekat se finansira dinar na dinar RAS I BIC, ukupna vrednost projekta je 3.102.000,00 dinara. Projekat ce realizovati BIC u saradnji sa Tehničkom školom Užice i uz pomoć RRA Zlatibor.

Projekat obuhvata 28 radionica gde će polaznici, učenici srednje tehničke školeUžice, moći da se upoznaju sa preduzetničkim temama I kroz radionice nauče šta znači biti poslodavac, prednosti I mane I ujedno da se kristališe njihova ideja sa kojom bi po završenom školovanju pokrenuli sopstveni posao I tim smanjili nezaposlenost, pojašali ekonomiju regiona I bili dobar primer prakse drugim regionima.

             


  • 0

Sušara u Sevojnu polovinom aprila

Category : Vesti

utorak, 28 mart 2017

Polovinom aprila u Inkubator centru u Sevojnu sa radom će početi energetski efikasna sušara kondenzacionog tipa, sa kapacitetom do 1 tone sirove materije za 24 časa aktivnog sušenja.

U početku, sušara će biti realizovana kao delatnost Udruženja invalida cerebralne i dečije paralize, a u prvih godinu, dve dana u planu je osnivanje Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

U tom preduzeću bilo bi zaposleno najmanje 5 osoba sa invaliditetom i još nekoliko ljudi bez invaliditeta. To bi bio samostalan pravni subjekt sa profesionalnim menadžmentom, a profitom bi se sufinansirale aktivnosti i socijalne usluge koje Udruženje pruža.

„Kompletna vest „

  • 0

U Biznis inkubator centru održano 28 radionica kroz koje su učenici sprovodili ideje o biznisu

Category : Vesti

ponedeljak, 27 mart 2017

Proizvodnja i prodaja peciva,  dostava hrane ili ugradnja i servis video nadzora, samo su neke od ideja učenika srednje Tehničke škole u Užicu, koji imaju viziju za početak sopstvenog biznisa. Za razvojh ovakvih ideja, pobrinuo se čitav tim ljudi, a u okviru projekta „Tvoj uspeh počinje tvojom idejom“. Kroz 28 radionica u prostorijama Biznis inkubator centra, prošlo je 30 učenika, a konačan ishod je razvoj preduzetničkog duha kod mladih.

 


  • 0

Sušara u Sevojnu zapošljava osobe sa invaliditetom

Category : Vesti

Najmanje petoro članova Udruženja invalida dečje i cerebralne paralize iz Užica naći će posao u sušari za voće,  povrće, gljive i lekovito bilje koja će sredinom marta biti otvorena pri „Inkubator centru“.  Kroz projekat „Inkluzija osoba“ sa invaliditetom, država je za ovu namenu obezbedila 2.770.000 dinara.

U početku ćemo sušiti samo šljivu, i to uslužno, dok ne stvorimo uslovi da sami otkupljujemo sirovinu, pakujemo i skladištimo proizvod – kaže za „Blic“ Čedomir Cicović, predsednik Udruženja invalida dečje i cerebralne paralize iz Užica. 


Sušara će biti registrovana kao preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i moraće da ima najmanje petoro zaposlenih.

Do maja ćemo imati računicu koliko šljive možemo da osušimo. Pokušaćemo od hladnjača da otkupimo voće sa zaliha i ponuditi uslužno sušenje proizvođačima koji imaju sirovinu, ali nemaju gde da je suše, ili su im kapaciteti nedovoljni – objašnjava Cicović

 


  • 0

Proslava Nove godine za učesnike na projektu

Category : Vesti

Učesnici na projektu „Tvoj uspeh pocinje tvojom idejom“ proslavili doček nove godine uz jelku za koju su sami osmislili i napravili ukrase, ukrasili jelku i organizovali proslavu, kroz sve aktivnosti duh preduzetništva se javlja kroz ideje koje lagano kreću ka realizaciji.