Author Archives: Dragana

  • 0

Izazovi za lokalni razvoj otporan na klimatske promene

Category : Vesti

Ministarstvo zaštite životne sredine i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je organizovalo dvodnevnu regionalnu radionicu na temu Izazova za lokalni razvoj otporan na klimatske promene, koja je održana u Kragujevcu, 28-29. septembra 2017, godine, u Biznis inovacionom centru d.o.o. Kragujevac

Radionica se realizuje u okviru Projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“. Projekat sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine, uz tehničku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), i finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF). Organizacija radionice na lokalnom nivou podržana je od strane Udruženja „Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj“.

Radionica je realizovana u trajanju od dva dana. Prvi dan posvećen je „Upravljanju podacima od značaja za borbu protiv klimatskih promena“ i prvenstveno je namenjen lokalnim samoupravama. Ciljna grupa ove radionice su predstavnici lokalnih samouprava zaduženi za baze podataka i otvorene podatke na lokalnom nivou, energetski menadžeri, kao i sve zainteresovane organizacije koje se bave pitanjima pristupa otvorenim podacima.

Drugi dan  posvećen diskusiji se o mogućim „Inovativnim idejama za smanjenje emisija GHG na lokalnom nivou“ i prvenstveno je namenjen predstavnicima lokalnih samouprava zaduženim za ekonomski razvoj, planiranje i upravljanje projektima, ali i svim zainteresovanim stranama koje žele da se priključe „izazovu“ za inovativna rešenja.

Celokupna radionica je posvećena uspostavljanju partnerskog odnosa, u cilju pripreme inovativnih ideja na obe navedene.

Na radionicama između ostalih učesnika, učešće su uzeli i predstavnici lokalne samouprave, (grada Užica), Tehničke škole Užice, kao i Biznis inkubator centra Užice.

Više informacija o projektu možete preuzeti ovde.

Više informacija o projektu možete preuzeti ovde.


  • 0

Javna nabavka broj: 1216-216/17

 

Danas je raspisana Javna nabavka male vrednosti za asfaltni zastor oko zgrade Biznis inkubator centra.

Potrebnu dokumentaciju moze preuzeti na linkovima ispod:
Poziv za podnošenje prijava
Konkursnu dokumentaciju
Odluka
Obaveštenje

 


  • 0

Uređenje poslovne infrastrukture PI radi lakše komunikacije: sirovina-proizvod: dobavljač-kupac

Category : Opste

Paralelno je da se sa edukacionim radionicama paralelno realizuju aktivnosti   na uređenju prostora oko poslovne zgrade PI, koje se sastoje u nasip terena oko čitavog PI, zatim ugradnja behatona oko upravne zgrade, izgradnja nadstrešnice, plato ispred ulaza da se presvuće sa reljefastim pločicama i neklizajućim lajsnama, nakon čega će se uraditi i rampe za invalide, sto će omogućiti lakšu komunikaciju svim zaposlenima u PI, odnosno svim vlasnicima i zaposlenima MMPS, kao i invalidima koji su od skoro stanari PI koji su svoju proizvodnju sušenja voća započeli pre 6 meseci. Obilazna saobraćajnica oko PI, odnosno dvorište biće presvučeno asfaltnim zastorom. Sve aktivnosti finansiraju se kroz projekat  „Stub kuće-temelj preduzetništva“ u odnosu 50%:50%. Sve aktivnosti trebale bi biti završene do 31. decembra 2017. godine

 


  • 0

“Stub kuće- temelj preduzetništva”

Category : Vesti

Kroz projekat “Stub kuće- temelj preduzetništva”,  žene različite životne dobi, sposobnosti, veština i stepena obrazovanja iz Arilja, Požege, Kosjerića, Bajine Bašte i Užica sticaće nova znanja i veštine kroz radionice koje će se do kraja tekuće godine održavati u Biznis inkubator centru u Sevojnu.

Polaznice će konkretno kroz 22 radionice proći treninge ličnih veština i veština komunikacije, ali i digitalnog opismenjavanja i marketinga. Deo radionica usmeren je na menadžment, pravne regulative preduzetništva i PDV, sa krajnjim ciljem da im se iskristališu ideje za pokretanje sopstvenog biznisa, ističe Dragana Markovic, autorka i koordinatorka projekta.

Žene su stub kuće, pa kroz ovaj projekat želimo da steknu dodatno samopouzdanje i krenu samostalno da postavljaju i grade čvršće temelje preduzetništva, čime će dobiti mesto u društvu koje i zaslužuju, ali i obezbediti sigurnu egzistenciju, što će ih učiniti samostalnijim i nezavisnijim, veruje Markovićeva, dodajući da je vrednost ovog dela projekta 480 000 dinara.

Ona ističe da je ukupna vrednost celokupnog projekta šest miliona dinara, od čega polovinu finansira Razvojna agencija Srbije, a drugu polovinu Biznis inkubator centar uz dotaciju grada Užica.

Kaže da je ostatak sredstava namenjen za infrastrukturno opremanje inkubatora, behaton, asfaltiranje dvorišta, izradu nadstrešnica, zamenu pločica, izgradnju rampi za osobe sa invaliditetom i nabavku IT opreme za potrebe stanara i inkubatora.


  • 0

Nabavka sitna

Sitne nabavke 14.07


  • 0

Održana prva radionica u okviru projekta „Stub kuće – temelj preduzetništva“

Category : Vesti

Danas u prostorijama Biznis inkubator centra održana prva radionica od 22 koje su planirane u okviru projekta „Stub kuće – temelj preduzetništva“. Prva radionica održana uz prisustvo 27 polaznica, što je za dve više od planiranog broja, jer je interesovanje za ovaj vid edukacije znatno veliki. Sve radionice održaće se u velikoj Sali Biznis inkubator centra u Dragačevskoj ulici bb u Sevojnu. U prvom bloku radionica planirano je da se održi 10 radionica, potom blok od 5 radionica na izradi Biznis plana, a nakon toga još 7 edukativnih radionica na teme iz oblasti preduzetništva.

Raspored sledećih 9. radionica iz prvog dela je sledeći:

-16.08.2017.godine – Lične veštine i komunikacija

-22.08.2017. godine – Digitalno opismenjavanje 1

-29.08.2017.godine – Digitalno opismenjavanje 2 i CV

– 01.09.2017.godine- Zakonska regulativa

– 06.09.2017.godine – Registracija pravnih subjekata

– 08.09.2017.godine – Ideja za pokretanje posla

– 14.09.2017.godine – Ispitivanje tržišta i konkurencija

– 21.09.2017.godine – Menandžment 1

– 27.09.2017.godina – Menandžment 2

AUTOR | Biljana Kuzmanović


  • 0

9. rođendan Biznis inkubator centra

Category : Vesti

Danas je tačno 9 godina kako smo osnovani. Za proteklih devet godina beležimo na desetine zadovoljnih korisnika, više uspešno realizovanih projekata, mnogo pređenih kilometara, veliki broj održanih radionica, na stotine polaznika, veliki broj uspeha, sajmova, ostvarenih saradnji, uspostavljenih kontakata, pređenih nesuglasica, rešenih problema i ostvarenih uspeha. Padove ne beležimo jer smo brzo ustajali i nastavljali dalje ne misleći o njima već o onome što smo naučili iz njih.

I uvek nasmejani, raspoloženi za rad i za dalje korake u poslovanju, jer mi smo karika koja mora da bude jaka i da izdrži sve, mi smo Biznis inkubator centar Užice. 🌻🍀

Hvala svima koji su nas ovih devet godina podržavali u svakom našem koraku.


  • 0

Projekat „Stub kuće – temelj preduzetništva“

Category : Projekti , Vesti

„Stub kuće – temelj preduzetništva“

Projekat je u skladu sa opštim ciljem Programa jer je usmeren na razvoj privrednih subjekata, na inovativnost, infrastrukturi, konkurentnosti, poslovno udruživanje, a sve su to činioci koji treba da stvore snažan, konkurentan i izvozno orijentisan sektor MMSP i da značajno doprinesu poboljšanju životnog standarda kao na teritoriji grada Užica, Požege, Kosjerića, Arilja, Bajine Bašte, tako i šire na teritoriji cele Republike Srbije.

Planirane aktivnosti su u okviru Komponente 1 odnose se na realizaciju obuke za potencijalne preduzetnike. Takođe, uspostaviće se saradnja sa NSZ U Užicu, Požezi; Bajinoj Bašti, Arilju i Kosjeriću. Na ovaj način stvoriće se nov model saradnje i povezivanja između NSZ i privatnog sektora. To će biti prvi koraci ka strateškom opredeljenju da lica koja su stekla radno iskustvo kod poslodavca prevaziđu bojaznost od novih izazova i postanu oni poslodavci koji će upravljati svojim preduzećem, radnjom, radionicom kroz započinjanje sopstvenog biznisa. Žene imaju problema kod pronalaženja adekvatnog zaposlenja, uglavnom zbog predrasuda o muškim i ženskim poslovima, sposobnostima, kućnim obavezama gde se ostvaruju kao majke, supruge i domaćice, potom zbog nedostatka praktičnih veština stečenih u realnom radnom okruženju. Problem slabe komunikacije u društvenim, socijalnim i poslovnim segmentima osoba sa posebnim potrebama, invalida, kao i drugih lako ranjivih kategorija, samohranih roditelja, roma i drugih, kao preduslov su za realizaciju ovog projekta. Stvaranje pozitivnih uslova za pronalaženje načina kako bi se anuliranje predrasuda o razlikama: žena, osoba sa posebnim potrebama, kao i kod lako ranjivih grupa u svim segmentima društva, pa tako i kod upošljavanja.

Poslednjih godina akcenat je na solidarisanju ovih grupacije, njihovom povezivanju, upućivanju jednih na druge. Takođe, projekat će se fokusirati na to da se podstaknu preduzetničke aktivnosti osoba svih navedenih kategorija, prvenstveno kod žena raznih starosnih dobi od omladine do žena u srednjim godinama.

Sve će to doprineti pomirenju i ravnopravnosti svih segmenata društva, kao i samom razvoju lokalne ekonomije i generisanju većih prihoda.

Ovim projektom ujedno se trebaju poboljšati uslovi prilaza samom objektu PI, kako zbog korisnika MMSP tako i radi zaposlenih u PI. Rešavanjem problema infrastrukture podižemo kapacitete PI, kao i kvalitet usluge koju pružamo stanarima, dok ujedno stvaramo lepšu sliku o PI, stanarima i celim okruženjem prilikom prvog kontakta, utiska, koji je često i jako bitan kod kupca. Uz poboljšanje, uređenje infrastrukture potrebno je srediti i salu gde bi stanari na savremeniji, pristupačniji, način prezentovali svoju proizvodnju i svoje proizvode. Odradiće se nasip i behaton koji će služiti za lakšu i bolju komunikaciju između uprave i proizvodnje, za parkiranje dostavnih vozila, lager gotovih proizvoda kao i lakšu komunikaciju osobama sa invaliditetom, (kolica, štake i ostala pomagala). Iznad behatona odradiće se nastrešnica, kako bi zaštitila sirovine, gotov proizvod od atmosferskih padavina i drugih uticaja, koje mogu dovesti do štete. Obilazna saobraćajnica oko PI, odnosno dvorište PI dobiće asfaltni zastor realizacijom ovog projekta, tako da će se omogućiti lakša saobraćajna komunikacija od ulazne kapije do proizvodnje, koja je sada jako otežana, posebno u vremenu atmosferskih padavina. (slike u prilogu). Za potrebe osoba sa invaliditetom, (koji su naši zakupci i koji imaju svoju proizvodnju kod nas u PI: sušenje voća i povrća) odradićemo rampe i reljefaste pločice na ulaznom delu upravne zgrade.

Uz navedeno potrebno je opremiti i salu za sastanke i prezentacije u kojoj bi vlasnici MMSP, korisnici usluga i zakupci u PI, mogli na dostojan način prezentovati kupcu svoju proizvodnju i svoje gotove proizvode, takođe da ih mogu plasirati putem sajta čiju smo dopunu, proširenje planirali kroz projektne aktivnosti. Zatim plasman gotovog proizvoda ili polu proizvoda putem interneta. Pored navedenih usluga realizacijom projektnih aktivnosti omogućićemo korisnicima da mogu odštampati svoj logo na štampaču u boji, koji je planirano nabaviti kao deo opreme i ujedno ispod odraditi: fakturu, ponudu, predračun i slične dokumente, a da za to ne moraju napuštati zgradu PI. Pri opremanju sale za potrebe MMSP nabavićemo: štampač u boji, flip-čar, projektor sa držačem, platno za projektor, tri laptopa koji će ujedno biti povezani na internet i umreženi sa štampačem i faksom.

Planirane aktivnosti projekta su u skladu sa specifičnim ciljem Programa – razvoj novih usluga podrške u okviru inkubatora i unapređenje modela poslovne inkubacije, ali su u uskoj vezi sa promocijom preduzetništva i primera dobre prakse inovativnih MSPP, kao i saradnje sa MSPP na konkretnim projektima. Sve ove aktivnosti biće sprovođene kroz Komponentu 3 i realizovaće se uporedo sa aktivnostima podsticaja i razvoja Ženskog preduzetništva uključujući preduzetništvo kod mladih žena i žena invalida, kao i iz drugih ranjivih grupa.

 


  • 0

Započete aktivnosti na projektu „Stub kuće – temelj preduzetništva“

Category : Vesti

U okviru aktivnosti na projektu „Stub kuće-temelj preduzetništva“, koji se finansira od strane RASa i Grada Užica 50:50, od 11. do 24. jula zaposleni u Biznis inkubatoru uz pomoć modelara na projektu iz Tehničke škole obišli su Arilje,  Bajinu Baštu, Kosjerić i Požegu. U svakom gradu poseta je trajala po dva radna dana u okviru kojih su prezentovali projekat, razgovarali sa ženama o njihovim problemima potrebama, načinu života. Kroz posete i razgovor promovisano je preduzetništvo, odnosno započinjanje  sopstvenog posla radi obezbeđenja ekonomske sigurnosti.

U razgovoru na terenu osetilo se da su žene ipak zapostavljen deo društva koje imaju prvenstveno za potrebu nekoga sa kim mogu da razgovaraju, ko će da ih sasluša, razume, pomogne. Tako da smo kroz naše posete posetili i par sela nadomak Bajine Bašte i Kosjerića, gde je odziv  žena bio jako veliki.


  • 0

Nabavljena IT oprema

Category : Vesti

Kroz projekat „Stub kuće – temelj preduzetništva“ nabavljena je nova oprema za salu za edukaciju. Oprema je finansirana od strane RAS-a i njena vrednost je 380.900,00 dinara. Nabavkom opreme  sala je modernizovana i biće korišćena na podizanju kapaciteta Biznis inkubatora kao i na edukacijama različitih grupacija društva i na podizanju preduzetničkog duha i preduzetničke svesti.