Author Archives: Dragana

  • 0

Novi stanari u Biznis inkubatoru

Category : Vesti

Od danas Biznis inkubator centar je bogatiji za još dva stanara, koji su ujedinili domaće znanje i inostrani kapital i započinju proizvodnju koja je unapred ugovorena na duži rok. Proizvodi koju će naši novi stanari plasirati nalazi primenu u vojnoj industriji što im omogućava i obezbeđuje siguran plasman proizvedene robe, sigurnu naplatu, kao i opstanak na tržištu.

Takođe i šivara koja posluje pod krovom Biznis inkubatora,  a koja je krenula sa proizvodnjom 01.08.2017. godine, odnosno pre 2,5 meseca postiže znatne rezultate u poslovanju i već upošljava 8 radnika, zahvaljujući plasmanu robe po ugovoru za poznatog kupca, odnosno uslužnog šivenja.

Ova dva modela nam poručuju da je siguran profit i opstanak ako pre pokretanja sopstvenog posla dobro ispitamo tržište i zaklanjamo se iza velikih kroz ispomoć ili dopunu njihovih potreba.


  • 0

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU „Stub kuće temelj preduzetništva“ uspešno se realizuju

Category : Vesti

U okviru projekta „Stub kuće temelj preduzetništva“ danas je održana 16 radionica sa temom: Akcize, porezi i PDV. Preostale radionice biće održane:

18.10.2017. godine – Profit i dobit;
27.10.2017. – Marketing i prodaja:
02.11.2017 – Obračun zarada;
15.11.2017 –Bezbednost na radu;
20.11.2017 –Zakon, Ugovor o radu, obračun zarada i
25.11.2017 – Završna radionica.

Da podsetimo, na edukacionim radionicama učestvuju  žene različitih starosnih dobi, obrazovnih profila, iskustava i društvenih segmenata iz Užica, Bajine Bašte, Arilja, Požege i Kosjerića. Na osnovu povratnih informacija dolazi se do zaključka da je potreba za ovakvim edukacijama znatno velika i veoma korisna. Tako da se i u završnim fazama radionica javljaju osobe koje su zainteresovane za učešće u ovakvom načinu preduzetničkog opismenjavanja.

Pored edukacija, kroz projekat se realizuju infrastrukturni radovi na obilaznoj saobraćajnici oko zgrade Biznis inkubator centra koji takođe ulaze u završnu fazu.


  • 0

Realizacija motivacionih radionica „Stub kuće-temelj preduzetništva“

Category : Vesti

Realizacija motivacionih radionica – upoznavanje učesnika sa svim pravima i obavezama kao pravnog lica uz testiranje poslovne ideje završen je prvi blok radionica.

Realizaciju treninga o analizi i vrednovanju poslovne ideje, kao i klasične radionice za izradu biznis plana realizovani su u organizaciji zaposlenih u Biznis inkubator centru. Gosti na ovim radionicama bili su stanari BIC koji su svojim životnim, odnosno poslovnim pričama pokušali da kod polaznika probude preduzetnički duh i prenesu svoja iskustva u vođenju posla. Ovaj set treninga obuhvatiće i teme iz digitalnog opismenjavanja, veština komunikacije, oblasti zakonskih regulativa, registraciju pravnog subjekta, vođenje poslovnih knjiga i druge prateće dokumentacije, ispitivanje tržišta i konkurencija, menandžment.

Testiranje poslovne ideje se provlači kroz svaki deo radionice, kroz svaki njegov segment za svaku grupu pojedinačno, tako da svako na kraju ovog bloka ima priliku da prezentuje svoju poslovnu ideju sa kojom želi započeti svoj posao.  Ovaj set treninga trajao je  11 radnih dana.

Kao nastavak realizacije projekta održaće se:

Radionice – izrada Biznis plana za pokretanje posla

Nakon završenih treninga i prezentacija poslovnih ideja pristupiće se realizaciji kreativnih radionica. Svi kandidati – svih pet grupa će sa svojim mentorima pristupiti izradi Biznis planova za svoju poslovnu ideju.

Svaka grupa će izraditi biznis planove i pripremiti prezentacije o svojoj poslovnoj ideji i imaće priliku da iste predstavi svojim mentorima. Sa istim Biznis planovima moći će da konkurišu za sredstva kod NSZ, svojih lokalnih uprava ili drugih fondova koji se baziraju na smanjenju broja nezaposlenih.

Ovaj set radionica održaće se u prostorijama Biznis inkubator centra DOO Užice od 09-17 časova i to:

02.10.2017. godine; 03.10.2017. godine; 04.10.2017. godine; (ponedeljak, utorak i sreda),

09.10.2017. godine; 10.10.2017. godine; (ponedeljak i utorak)

Pogledajte video

 

 


  • 0

Izazovi za lokalni razvoj otporan na klimatske promene

Category : Vesti

Ministarstvo zaštite životne sredine i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je organizovalo dvodnevnu regionalnu radionicu na temu Izazova za lokalni razvoj otporan na klimatske promene, koja je održana u Kragujevcu, 28-29. septembra 2017, godine, u Biznis inovacionom centru d.o.o. Kragujevac

Radionica se realizuje u okviru Projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“. Projekat sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine, uz tehničku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), i finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF). Organizacija radionice na lokalnom nivou podržana je od strane Udruženja „Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj“.

Radionica je realizovana u trajanju od dva dana. Prvi dan posvećen je „Upravljanju podacima od značaja za borbu protiv klimatskih promena“ i prvenstveno je namenjen lokalnim samoupravama. Ciljna grupa ove radionice su predstavnici lokalnih samouprava zaduženi za baze podataka i otvorene podatke na lokalnom nivou, energetski menadžeri, kao i sve zainteresovane organizacije koje se bave pitanjima pristupa otvorenim podacima.

Drugi dan  posvećen diskusiji se o mogućim „Inovativnim idejama za smanjenje emisija GHG na lokalnom nivou“ i prvenstveno je namenjen predstavnicima lokalnih samouprava zaduženim za ekonomski razvoj, planiranje i upravljanje projektima, ali i svim zainteresovanim stranama koje žele da se priključe „izazovu“ za inovativna rešenja.

Celokupna radionica je posvećena uspostavljanju partnerskog odnosa, u cilju pripreme inovativnih ideja na obe navedene.

Na radionicama između ostalih učesnika, učešće su uzeli i predstavnici lokalne samouprave, (grada Užica), Tehničke škole Užice, kao i Biznis inkubator centra Užice.

Više informacija o projektu možete preuzeti ovde.

Više informacija o projektu možete preuzeti ovde.


  • 0

Javna nabavka broj: 1216-216/17

 

Danas je raspisana Javna nabavka male vrednosti za asfaltni zastor oko zgrade Biznis inkubator centra.

Potrebnu dokumentaciju moze preuzeti na linkovima ispod:
Poziv za podnošenje prijava
Konkursnu dokumentaciju
Odluka
Obaveštenje

 


  • 0

Uređenje poslovne infrastrukture PI radi lakše komunikacije: sirovina-proizvod: dobavljač-kupac

Category : Opste

Paralelno je da se sa edukacionim radionicama paralelno realizuju aktivnosti   na uređenju prostora oko poslovne zgrade PI, koje se sastoje u nasip terena oko čitavog PI, zatim ugradnja behatona oko upravne zgrade, izgradnja nadstrešnice, plato ispred ulaza da se presvuće sa reljefastim pločicama i neklizajućim lajsnama, nakon čega će se uraditi i rampe za invalide, sto će omogućiti lakšu komunikaciju svim zaposlenima u PI, odnosno svim vlasnicima i zaposlenima MMPS, kao i invalidima koji su od skoro stanari PI koji su svoju proizvodnju sušenja voća započeli pre 6 meseci. Obilazna saobraćajnica oko PI, odnosno dvorište biće presvučeno asfaltnim zastorom. Sve aktivnosti finansiraju se kroz projekat  „Stub kuće-temelj preduzetništva“ u odnosu 50%:50%. Sve aktivnosti trebale bi biti završene do 31. decembra 2017. godine

 


  • 0

“Stub kuće- temelj preduzetništva”

Category : Vesti

Kroz projekat “Stub kuće- temelj preduzetništva”,  žene različite životne dobi, sposobnosti, veština i stepena obrazovanja iz Arilja, Požege, Kosjerića, Bajine Bašte i Užica sticaće nova znanja i veštine kroz radionice koje će se do kraja tekuće godine održavati u Biznis inkubator centru u Sevojnu.

Polaznice će konkretno kroz 22 radionice proći treninge ličnih veština i veština komunikacije, ali i digitalnog opismenjavanja i marketinga. Deo radionica usmeren je na menadžment, pravne regulative preduzetništva i PDV, sa krajnjim ciljem da im se iskristališu ideje za pokretanje sopstvenog biznisa, ističe Dragana Markovic, autorka i koordinatorka projekta.

Žene su stub kuće, pa kroz ovaj projekat želimo da steknu dodatno samopouzdanje i krenu samostalno da postavljaju i grade čvršće temelje preduzetništva, čime će dobiti mesto u društvu koje i zaslužuju, ali i obezbediti sigurnu egzistenciju, što će ih učiniti samostalnijim i nezavisnijim, veruje Markovićeva, dodajući da je vrednost ovog dela projekta 480 000 dinara.

Ona ističe da je ukupna vrednost celokupnog projekta šest miliona dinara, od čega polovinu finansira Razvojna agencija Srbije, a drugu polovinu Biznis inkubator centar uz dotaciju grada Užica.

Kaže da je ostatak sredstava namenjen za infrastrukturno opremanje inkubatora, behaton, asfaltiranje dvorišta, izradu nadstrešnica, zamenu pločica, izgradnju rampi za osobe sa invaliditetom i nabavku IT opreme za potrebe stanara i inkubatora.


  • 0

Nabavka sitna

Sitne nabavke 14.07


  • 0

Održana prva radionica u okviru projekta „Stub kuće – temelj preduzetništva“

Category : Vesti

Danas u prostorijama Biznis inkubator centra održana prva radionica od 22 koje su planirane u okviru projekta „Stub kuće – temelj preduzetništva“. Prva radionica održana uz prisustvo 27 polaznica, što je za dve više od planiranog broja, jer je interesovanje za ovaj vid edukacije znatno veliki. Sve radionice održaće se u velikoj Sali Biznis inkubator centra u Dragačevskoj ulici bb u Sevojnu. U prvom bloku radionica planirano je da se održi 10 radionica, potom blok od 5 radionica na izradi Biznis plana, a nakon toga još 7 edukativnih radionica na teme iz oblasti preduzetništva.

Raspored sledećih 9. radionica iz prvog dela je sledeći:

-16.08.2017.godine – Lične veštine i komunikacija

-22.08.2017. godine – Digitalno opismenjavanje 1

-29.08.2017.godine – Digitalno opismenjavanje 2 i CV

– 01.09.2017.godine- Zakonska regulativa

– 06.09.2017.godine – Registracija pravnih subjekata

– 08.09.2017.godine – Ideja za pokretanje posla

– 14.09.2017.godine – Ispitivanje tržišta i konkurencija

– 21.09.2017.godine – Menandžment 1

– 27.09.2017.godina – Menandžment 2

AUTOR | Biljana Kuzmanović


  • 0

9. rođendan Biznis inkubator centra

Category : Vesti

Danas je tačno 9 godina kako smo osnovani. Za proteklih devet godina beležimo na desetine zadovoljnih korisnika, više uspešno realizovanih projekata, mnogo pređenih kilometara, veliki broj održanih radionica, na stotine polaznika, veliki broj uspeha, sajmova, ostvarenih saradnji, uspostavljenih kontakata, pređenih nesuglasica, rešenih problema i ostvarenih uspeha. Padove ne beležimo jer smo brzo ustajali i nastavljali dalje ne misleći o njima već o onome što smo naučili iz njih.

I uvek nasmejani, raspoloženi za rad i za dalje korake u poslovanju, jer mi smo karika koja mora da bude jaka i da izdrži sve, mi smo Biznis inkubator centar Užice. 🌻🍀

Hvala svima koji su nas ovih devet godina podržavali u svakom našem koraku.