Održan radni doručak sa partnerima iz regiona

  • 0

Održan radni doručak sa partnerima iz regiona

Category : Projekti , Vesti

Danas je u Tehnopolisu U Nikšiću organizovan je radni doručak sa partnerima iz regiona. Na ovom događaju značajno mesto zauzeo je kao ravnopravni partner i Biznis inkubator centar doo Užice, koga su predstavljali Dragana Marković kao projekt menadžer i Katarina Marković u svojstvu modelatora na projektima.

Tema sastanka je bila upoznavanje i povezivanje institucija iz regiona koje na putu ka svom ostvarenju ciljeva mogu iskoristiti povezivanje sa drugim institucijama i kao partneri ostvariti zajednički ciljeve kroz donatorske fondove. U načelu se razgovarano o mogućim modelima buduće saradnje, a posebno u delu apliciranja za dobijanje bespovratnih sredstava iz EU fondova. Nakon što su svi partneri predstavili aktivnosti koje sprovode, konstatovano je da je podrška razvoju preduzetništva svima fokus te da će se saradnja bazirati na tome kroz razmenu informacija, dobrih praksi, učešće u zajedničkim događajima, kao i kroz pomenuto.

Na Sastanku pored predstavnika domaćina IPC Tehnopolis prisustvovali su i predstavnici partnerskih organizacija:
• Tehnološki park Intera – Mostar
• Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA – Zadar
• Biznis inkubator centar Užice d.o.o.
• Naučno tehnoločki park Čačak
• Spark – Mostar