Održana 26 Skupština Biznis inkubator centra doo Užice

  • 0

Održana 26 Skupština Biznis inkubator centra doo Užice

Category : Vesti

21.juna 2018.godine u velikoj Sali Biznis inkubator centra doo Užice u Sevojnu održana je 26 sednica Skupštine društva sa sledećim
Dnevnim redom:

1.Usvajanje zapisnika sa 25 Skupštine

2.Usvajanje Izveštaja o radu Biznis inkubator centra doo Užice za 2017.godinu.

3.Usvajanje  redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, odobrenim od strane APR-a, kao i raspodela dobiti u Biznis inkubator centru doo Užice

4.Pravilnik o radu zaposlenih u Biznis inkubator centru – Kolektivni ugovor BIC-a.

5.Razno

Na 26. sednici Skupštine Privrednog društva najviše rasprave bilo je oko tačke dnevnog reda koja se odnosila na izveštaj o radu gde su izneti problemi Inkubatora oko redovnog, odnosno neredovnog izmirenja obaveza stanara. Za veliki trud, rad, upornost i zalaganje da održe Inkubator u normalnim tokovima poslovanja članovi Skupštine su više puta pohvalili zaposlene u Inkubatoru i naglasili da su oni pravi domaćini i da treba da budu primer drugima.

Direktorka je prezentovala pod tačkom 5. i posetu Budžetske inspektorke koja je bila krajnje neprofesionalna i gde su se razlikovale pohvale odnosno primedbe za isti dokument od iste inspektorke, a pri tome se Zakon nije menjao, kao i loše čitanje dokumenata i nepoznavanje osnovnih sredstava za rad,(ADSL), kao i loše čitanje faktura. Na njene Mere, mi smo uložili Prigovorom sa kompletnom dokumentacijom gde se negira svaki njen Zaključak i Mera. Istu dokumentaciju smo predali Gradu, gradonačelniku i stručnim službama, koje su se na osnovu svega uverile u ispravnost poslovanja Biznis Inkubator centra doo Užice. Jedina osnovana Mera koju je predočila budžetska inspektorkaje potreba donošenja  Pravilnika o radu koji smo sa stručnim službama i na osnovu Zakona o radu doneli i  predložili Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Sve tačke dnevnog reda posle kraće diskusije su usvojene jednoglasno.