Sastanak Mreže inkubatora

  • 0

Sastanak Mreže inkubatora

Category : Vesti

Na redovnom sastanku osnivača Mreže Inkubatora akcenat je stavljen na iskustvo koje širom sveta pokazuje da poslovni inkubatori mogu da pokrenu točak preduzetničkog duha i sa tim pomognu razvoju lokalne ekonomije.

Svetska ekonomija se sve više oslanja na tehnološke inovacije kao pokretač razvoja. Razvojni modeli sugerišu poslovno-tehnološki inkubator kao jednu od najuspešnijih metoda za podršku inovacijama i pretvaranje inovacija u praktičnu tehnologiju.  

Inkubatori u kojima je preduzetnicima obezbeđena podrška u početnoj fazi poslovanja kroz smanjenje troškova, pristup znanju i administrativne usluge kao i konsultacije su značajni elementi u jačanju ekonomskog napretka u regionu.

Na osnovu svega donet je zaključak da poslovni inkubatori nisu nigde u svetu samoodrživi, pa tako nisu ni kod nas i da to nikada neće biti ni jedan po samoj svojoj definiciji poslovanja i da na osnovu toga je potrebna veća podrška države, kao i podrška sa lokalnog nivoa koja se prvenstveno ogleda u izdvajanju subvencija za održivost poslovnih inkubatora. Ovakav vid podrške  za pojedine inkubatore je jako nizak, dok se drugi mogu pohvaliti sa jako dobrom podrškom i razumevanjem lokalnih zvaničnika za ono što jeste zapravo poslovni inkubator, kao i njegov značaj poslovanja i postojanja.

Da napomenemo prvi inkubatori osnovani su upravo na teritoriji ekonomski najjačih i pravno najuređenijh država, Nemačkoj i Velikoj Britaniji. Na području EU danas ima preko 1000 poslovnih inkubatora, dok taj broj je u zemljama koje su u procesu pridruživanja EU iznosi oko 250 inkubatora, tehnoloških parkova, inovativnih centara i drugih institucija čiji je jedini i jasan zadatak pokretanje preduzetništva, smanjenje nezaposlenosti, a sve u cilju podizanja ekonomskih parametara u regionu.