STRUČNA PRAKSA STUDENATA PIM –a U INKUBATORU

  • 0

STRUČNA PRAKSA STUDENATA PIM –a U INKUBATORU

Category : Projekti , Vesti

Tokom maja i juna meseca studenti PIM univerziteta obavljali su stručnu praksu u Biznis inkubator centru. Menadžment inkubatora potrudio se da na adekvatan način izađe u susret njihovim potrebama i želji za novim, praktičnim znanjima. Uz pomoć mentora iz Inkubatora, u saradnji sa predstavnicima Fakulteta, studenti su teorijski stečena znanja proverili kroz praktičan rad i zadatke u trajanju od 21 radni dan.

Tokom ovog perioda imali su priliku da sagledaju i prouče poslovanje jednog privrednog subjekta, kao i osnove poslovne korespodencije. Visoke ocene studenata tokom odbrane Stručne prakse pokazuju da je vreme provedeno u Inkubatoru korisno i nezamenjivo iskustvo.