Sušara u Sevojnu polovinom aprila

  • 0

Sušara u Sevojnu polovinom aprila

Category : Vesti

utorak, 28 mart 2017

Polovinom aprila u Inkubator centru u Sevojnu sa radom će početi energetski efikasna sušara kondenzacionog tipa, sa kapacitetom do 1 tone sirove materije za 24 časa aktivnog sušenja.

U početku, sušara će biti realizovana kao delatnost Udruženja invalida cerebralne i dečije paralize, a u prvih godinu, dve dana u planu je osnivanje Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

U tom preduzeću bilo bi zaposleno najmanje 5 osoba sa invaliditetom i još nekoliko ljudi bez invaliditeta. To bi bio samostalan pravni subjekt sa profesionalnim menadžmentom, a profitom bi se sufinansirale aktivnosti i socijalne usluge koje Udruženje pruža.

U ovoj fazi, biće zaposlene 2-3 osobe sa invaliditetom na poslovima uslužnog sušenja šljive. U planu je i proizvodnja čipsa od jabuke, koja zavisi od projekata kojima je Udruženje apliciralo za opremu (mašina za čips od jabuke, postrojenje za pranje sirovine). U tom slučaju ceo proces osnivanja preduzeća tekao bi znatno brže.

U tehnološkom smislu, to bi značilo i samostalno otkupljivanje sirovina, sušenje i prodaja. U ovom trenutku to nije moguće, jer  u nedostatku hladnjače, odnosno plusne komore, nema načina za čuvanje sirovine od kvarenja, dok ne stigne do procesa sušenja.

Ministarstvo pravde finansiralo je projekat „Radna inkuzija osoba sa invaliditetom“ sa 2.777.000 dinara, kojim je sve počelo,  a veliku podršku u njegovom pisanju i realizaciji, kao i u nastavku pružila je RRA Zlatibor.