Inkubator aplicirao na Javni poziv kod RAS-a

  • 0

Inkubator aplicirao na Javni poziv kod RAS-a

Category : Vesti

Za realizaciju Programa budžetom Republike Srbije su opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000 dinara, čija je osnovna namena podrška unapređenju funkcionisanja i stimulisanje razvoja postojećih PI.
Predmet finansiranja su sledeće projektne aktivnosti:

  1. Podrška operativnom poslovanju PI, kroz finansiranje opravdanih operativnih troškova nastalih u tekućoj godini u PI pri podršci stanarima koji se nalaze u preinkubacionoj fazi ili u prve dve godine inkubacije – za ovu projektnu aktivnost maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 1.500.000 dinara bez PDV.
  2. Podrška menadžment timu PI: kroz angažovanje konsultanta (pružaoca usluga za podršku poslovanju). PI sam bira kvalifikovanog konsultanta koji će obavljati ove poslove. Izabrani konsultanat treba da ima najmanje 3 godine iskustva u pružanju konsultantskih usluga i dokaz o kvalitetno pruženim uslugama – za ovu projektnu aktivnost maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 500.000 dinara bez PDV.
  3. Podrška marketing aktivnostima PI – za ovu projektnu aktivnost maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 500.000 dinara bez PDV.
  4. Infrastrukturni projekti – Za ovu projektnu aktivnost maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 800.000 dinara bez PDV.
  5. Oprema PI – za ovu projektnu aktivnost maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 500.000 dinara bez PDV.


Biznis inkubator centar Užice konkurisao je na Javni poziv sa dokumentacijom za 5. projektnu aktivnost odnosno za opremu za Poslovne inkubatore. Vrednost opreme je 451.740,00 dinara sa PDV-om, odnosno 376.450,00 dinara bez PDV-a, kolika je i vrednost sa kojom se apliciralo na Javni poziv kod NARR-a.