EUBID konferencija

  • 0

EUBID konferencija

Category : Vesti

U Beogradu je 20.11.2019.godine održana EUBID konferencija.

Biznis inkubator centar Užice učestvovao je na #EUBID međunarodnoj konferenciji kojoj je prisustvovalo  više od 120 zvanica, predstavnika biznis inkubatora, institucija i organizacija za pružanje podrške MSP posvećenoj ulozi inkubatora u razvoju i pružanju usluga MSP.

Razgovarali smo o ulozi poslovnih inkubatora u pružanju usluga MSP, pravcu u kome će se poslovna inkubacija kretati u narednom periodu, koje programe podrške sada imaju na raspolaganju, kao i šta će novo Vlada Republike Srbije kroz svoje institucije, kao i Evropska unija #EUzaTebe ponuditi kao podršku privredi.

Vođe projekata EUBID – Podrška Evropske unije razvoju poslovnih inkubatora i @EUprogrami, Karl-Heinz Jach i Foedinger Maximilian učestvovali su kao panelisti na regionalnom skupu organizacija za podršku MSP u RS na kojem su predstavljene najbolje prakse mentoringa u okviru projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge u zemljama zapadnog Balkana, Faza 2, 2017-2020“ koji realizuje Razvojna agencija Srbije uz podršku JICA Balkan Office. Na skupu su dodeljena i posebna priznanja za razvoj mentoringa u #Srbija i na Balkanu za protekih 15 godina.

Kroz uslugu mentoringa u četiri ciklusa prošlo je 2600 preduzeća u RS.

Pogledajte više:

https://www.facebook.com/EUBIDproject/videos/978122819241403/