EUBID ZA#TEBE

  • 0

EUBID ZA#TEBE

Category : Vesti

Kroz program podrške poslovnim inkubatorima od strane EUBID-a obišli smo više inkubatora u Srbiji i kroz radionice razmenili poslovna iskustva.

Posetili smo Poslovne inkubatore u Valjevu, Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Kruševcu, Boru, Čačku, Zaječaru.

Takođe smo ugostili i predstavnike više Poslovnih inkubatora u saradnji sa  EUBID-om.

Početak ovog projekta predstavljen je u Naučno-tehnološkom parku Beograd, kao projekat „EUBID – Podrška Evropske unije razvoju poslovnih inkubatora“, koji finansira Evropska unija sa 1,5 miliona evra, sa ciljem da se unapredi njihov rad a samim tim i konkurentnost malih i srednjih preduzeća.

Tom prilikom je istaknuto da je u ovom segmentu primetan napredak, što je potvrdila pomoćnica ministra privrede Katarina Obradović Jovanović, ističući da se sada više pažnje može da se posveti unapređenju kvaliteta usluga u poslovnim inkubatorima, u čemu može da pomogne ovaj projekat. Njegova uspešnost meriće se, kako je rekla,  kroz podršku koja će biti pružena određenom broju inkubatora, kao i kroz uspešnost kompanija korisnica, koje će, kako se budu razvijale, i same doneti nove proizvode i usluge i otvoriti nova radna mesta.

Ovaj projekat je realizovan u saradnji sa Ministarstvom privrede i Ministarstvom finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije. Značajnu ulogu u razvoju inovativnosti, a samim tim i EUBID projektu, je doprinelo i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i Kabinet za inovacije i tehnološki razvoj, čiji su predstavnici na Forumu naglasili da je uloga države da kroz institucije podrže pretvaranja inovativnih ideja u proizvode.

– Poslovni inkubatori predstavljaju vitalnu komponentu inovacionog sistema donoseći ideje korak bliže tržištu i građanima – istakao je tom prilikom pomoćnik ministra prosvete Saša Lazović.

O značaju instrumenata podrške tehnološkom preduzetništvu i komercijalizaciji inovacija, kakvi su inkubatori i naučno-tehnološki parkovi, ovom prilikom u obraćanju prisutnima istakla je v.d. direktorka Naučno-tehnološkog parka Beograd, Gordana Danilović Grković. U obraćanju skupu predstavila je i  razvojni put Poslovno tehnološkog inkubatora tehničkih fakulteta Beograd – od inkubatora do Naučno-tehnološkog parka Beograd.

Predstavnici više od 30 inicijativa poslovnih inkubatora i naučno-tehnoloških parkova aktivno su učestvovali na Forumu i kroz dve panel diskusije ostvarili direktne kontakte sa javnom upravom, razmenili iskustva i na osnovu uspešnih primera iz inostranstva i najboljih praksi iz Srbije, dobili mogućnost da kreiraju nove ideje o unapređenju poslovanja inkubatora u našoj zemlji.

Projekat je zatvoren sa EUBID konferencijom održanom 20.novembra u Beogradu.