Zimski studenstki startap kamp ParkUp! 2020

  • 0

Zimski studenstki startap kamp ParkUp! 2020

Category : Vesti

“Zimski studentski startap kamp ParkUp! 2020 održava se od 19. do 25. februara 2020. godine u inspirativnom okruženju Naučno-tehnološkog parka Beograd.

Ovo je četvrti ParkUP! koji se održava u organizaciji NTP Beograd.

ParkUp! je intenzivan petodnevni program učenja, rada i druženja sa ciljem da studenti zakorače u startap svet, steknu znanja i veštine kako da kreiraju ideje/ uoče probleme, formiraju tim i upoznaju se sa koracima u razvoju jednog uspešnog startap-a.”

https://ntpark.rs/parkup/

Ovakav program je odličan primer prakse koji bi se trebao realizovati i kod nas u Biznis Inkubator centru Užice.

Za njegovu realizaciju jako je bitna podrška Grada u finansijskom delu,  kao i saradnja sa VPTŠ Užice i PIM Univerzitetom.