Monthly Archives: март 2016

 • 0

Program podrške razvoju poslovnih inkubatora – finansijska podrška u 2015. godini

Category : Vesti

Program podrške razvoju poslovnih inkubatora – finansijska podrška u 2015. godini (u daljem tekstu: Program) realizuje Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: NARR) kao jednu od aktivnosti definisanih u okviru Programa rada NARR za 2015. godinu. Za realizaciju Programa budžetom su opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000 dinara,  čija je osnovna namena podrška unapređenju funkcionisanja i stimulisanje razvoja postojećih PI. PI se mogu prijaviti podnošenjem zahteva za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz bilo koje od navednih grupa projekata u definisanom finansijskom limitu po svakom projektu, tako da odobreni iznos sredstava po pojedinačnom PI može biti najviše do 3.000.000 dinara bez PDV.
Program podrške PI je podeljen u pet grupa projekata finansijske podrške za koje PI mogu da konkurišu i to:

I Projekat – Podrška operativnom poslovanju PI, kroz finansiranje opravdanih operativnih troškova nastalih u tekućoj godini u PI pri podršci stanarima koji se nalaze u preinkubacionoj fazi ili u prve dve godine inkubacije. Pod operativnim troškovima podrazumevaju se: troškovi subvencionisane rente koju PI odobrava stanarima u preinkubacionoj fazi i prve dve godine inkubacije, komunalni troškovi i ostali troškovi koji direktno utiču na operativno poslovanje. PI može da podnese zahtev za finansiranje troškova iz operativnog poslovanja za grupu stanara, nastalih nakon 01.01.2015. godine, sa projekcijom troškova do kraja godine. Za ovaj projekat maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 1.500.000 dinara bez PDV.

II Projekat – Podrška menadžment timu PI, kroz angažovanje konsultanta (pružaoca usluga za podršku poslovanju). Podrška podrazumeva direktan rad sa menadžmentom PI u cilju unapređenja poslovanja PI a obuhvata: poslovne savete, mentoring, izradu analiza poslovanja, programa za razvoj i unapređenje rada PI i slično. Za ovaj projekat maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 500.000 dinara bez PDV.

III Projekat – Podrška marketing aktivnostima PI, podrazumeva neku od sledećih aktivnosti: izradu ili unapređenje veb stranice PI, izradu oglasne table ispred objekta PI, izradu flajera o PI, nastupanje na sajmovima, održavanje foruma o PI (na univerzitetu i u srednjim školama) i slično. Za ovaj projekat maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 500.000 dinara bez PDV.

IV Projekat – Infrastruktura, sredstva se mogu koristiti za sufinansiranje ili finansiranje sledećih infrastrukturnih troškova: izrada studije izvodljivosti, izrada projektno-tehničke dokumentacije, investiciono održavanje, tekuće održavanje, rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija ili sanacija objekta PI. Ukoliko je u pitanju sufinansiranje projekta veće vrednosti, PI je dužan da priloži dokaze da su sredstva obezbeđena i iz drugih izvora. Za ovaj projekat maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 800.000 dinara bez PDV.V Projekat – Oprema PI, za opremanje poslovnog prostora PI (nameštaj, tehnička oprema, oprema za zajedničko korišćenje, zidni separatori i slično). PI može da podnese zahtev za finansiranje ovakvih troškova nastalih nakon 01.01.2015. godine. Za ovaj projekat maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 500.000 dinara bez PDV.

Sva dokumenta i uslove konkursa na Javni poziv može se preuzeti na:

http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-finansijsku-podrshku-poslovnim-inkubatorima

http://narr.gov.rs/index.php/Projekti/Program-podrshke-razvoju-poslovnih-inkubatora/Program-podrshke-razvoju-poslovnih-inkubatora-finansijska-podrshka-u-2015.-godini#sthash.rdHLcxME.dpuf


 • 0

Inkubator aplicirao na Javni poziv kod RAS-a

Category : Vesti

Za realizaciju Programa budžetom Republike Srbije su opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000 dinara, čija je osnovna namena podrška unapređenju funkcionisanja i stimulisanje razvoja postojećih PI.
Predmet finansiranja su sledeće projektne aktivnosti:

 1. Podrška operativnom poslovanju PI, kroz finansiranje opravdanih operativnih troškova nastalih u tekućoj godini u PI pri podršci stanarima koji se nalaze u preinkubacionoj fazi ili u prve dve godine inkubacije – za ovu projektnu aktivnost maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 1.500.000 dinara bez PDV.
 2. Podrška menadžment timu PI: kroz angažovanje konsultanta (pružaoca usluga za podršku poslovanju). PI sam bira kvalifikovanog konsultanta koji će obavljati ove poslove. Izabrani konsultanat treba da ima najmanje 3 godine iskustva u pružanju konsultantskih usluga i dokaz o kvalitetno pruženim uslugama – za ovu projektnu aktivnost maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 500.000 dinara bez PDV.
 3. Podrška marketing aktivnostima PI – za ovu projektnu aktivnost maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 500.000 dinara bez PDV.
 4. Infrastrukturni projekti – Za ovu projektnu aktivnost maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 800.000 dinara bez PDV.
 5. Oprema PI – za ovu projektnu aktivnost maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 500.000 dinara bez PDV.


Biznis inkubator centar Užice konkurisao je na Javni poziv sa dokumentacijom za 5. projektnu aktivnost odnosno za opremu za Poslovne inkubatore. Vrednost opreme je 451.740,00 dinara sa PDV-om, odnosno 376.450,00 dinara bez PDV-a, kolika je i vrednost sa kojom se apliciralo na Javni poziv kod NARR-a.


 • 0

Dobijena sredstva od RAS-a za opremu

Category : Vesti

Odobrena sredstva za nabavku Opreme po dokumentaciji sa kojom je Biznis inkubatora konkurisano na Javni poziv kod RAS-a na Program podrške razvoju poslovnih inkubatora – finansijska podrška u 2015. godini.

Program podrške

Odobrena sredstva u iznosu od 376.450, 00 dinara uplaćeno je od strane RAS-a dok je 75.290, 00 dinara potrebnih za vrednost PDV-a uplatio Grad Užice. Od navedenih sredstava kupljena je oprema koja je i navedena u projektnoj dokumentaciji:

 1. PC INTEL i3-4170,6GB,500GB+Win 8.1 SL DOEM 2 kom. 71,650.00 14,330.00 20 85,980.00
 2. HP 250 G3 (J4T52EA) + Win 8.1 SL 1 kom. 45,491.67 9,098.33 20 54,590.00
 3. ASUS VS228DE Full HD 2 kom. 18,983.33 3,796.67 20 22,780.00
 4. Eset Smart security 1Y licenciran 6 kom. 17,450.00 3,490.00 20 20,940.00
 5. Office Home and Business 2013 32/64 English CEE 6 kom. 148,450.00 29,690.00 20 178,140.00
 6. CANON MF-6180DW + USB kabl 1 kom. 49,575.00 9,915.00 20 59,490.00
 7. CANON TONER CRG-719 3 kom. 20,225.00 4,045.00 20 24,270.00
 8. FAST ASIA Kabl naponski produžni 5 utičnica sa zaštitom 4 kom. 2,300.00 460.00 20 2,760.00
 9. ASUS RT-N12 Wireless N300 router 1 kom. 2,325.00 465.00 20 2,790.00
  Ukupno: 376,450.00 PDV: 75,290.00 ZA UPLATU: 451,740.00

 • 0

Poreske olakšice za mala i mikro preduzeća 2016-2017

Category : Vesti

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 29. decembra 2015. godine set poreskih zakona kojima je, pored ostalog, predviđeno proširivanje fiskalnog podsticaja na mala i mikro preduzeća, ali i smanjenje kazne za građane koji ne plate porez na vreme.

Narodna skupština usvojila je:

http://www.parlament.gov.rs/akti/doneti-zakoni/doneti-zakoni.1033.html

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara,
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala,
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.

„Read More“

 • 0

Srećna nova godina

Category : Vesti

SREĆNU I USPEŠNU NOVU 2016. GODINU ŽELI VAM VAŠ BIZNIS INKUBATOR CENTAR UŽICE!!!


 • 0

Održana 21. Skupština PD Biznis inkubator centra Užice

Category : Vesti

30.12.2015. godine održana je 21. Skupština Privrednog društva Biznis Inkubator centra doo., sa dnevnim redom:

 1. Plan i program rada BIC-a za 2016.godinu
 2. Izveštaj o radu BIC-a za 2015. godinu
 3. Informacije o trenutnom poslovanju Biznis inkubatora

Po usvajanju prve tačke dnevnog reda i konstatacije da je Budžetom Grada izdvojeno 3,5 miliona kao podrška razvoju i poslovanju Biznis inkubatora, Skupština je usvojila i Interni izveštaj za 2015. godinu.

Na osnovu treće tačke dnevnog reda istaknuta je aktuelna situacija u Inkubatoru. Direktor je izneo probleme oko naplate i istakao da je Inkubator popunjen 60%. Naveo je probleme koji se godinama ponavljaju,( grejanje u proizvodnom delu, asfalt na obilaznoj saobraćajnici, priključak gasa, protivpožarna dojava), Za navedene probleme nije pronađeno adekvatno rešenje, osim da če se konkurisati kod svih fondova kako bi se u nekom periodu rešio neki od navedenih problema, kao i kod organa Grada.