Monthly Archives: август 2017

  • 0

Uređenje poslovne infrastrukture PI radi lakše komunikacije: sirovina-proizvod: dobavljač-kupac

Category : Opste

Paralelno je da se sa edukacionim radionicama paralelno realizuju aktivnosti   na uređenju prostora oko poslovne zgrade PI, koje se sastoje u nasip terena oko čitavog PI, zatim ugradnja behatona oko upravne zgrade, izgradnja nadstrešnice, plato ispred ulaza da se presvuće sa reljefastim pločicama i neklizajućim lajsnama, nakon čega će se uraditi i rampe za invalide, sto će omogućiti lakšu komunikaciju svim zaposlenima u PI, odnosno svim vlasnicima i zaposlenima MMPS, kao i invalidima koji su od skoro stanari PI koji su svoju proizvodnju sušenja voća započeli pre 6 meseci. Obilazna saobraćajnica oko PI, odnosno dvorište biće presvučeno asfaltnim zastorom. Sve aktivnosti finansiraju se kroz projekat  „Stub kuće-temelj preduzetništva“ u odnosu 50%:50%. Sve aktivnosti trebale bi biti završene do 31. decembra 2017. godine

 


  • 0

“Stub kuće- temelj preduzetništva”

Category : Vesti

Kroz projekat “Stub kuće- temelj preduzetništva”,  žene različite životne dobi, sposobnosti, veština i stepena obrazovanja iz Arilja, Požege, Kosjerića, Bajine Bašte i Užica sticaće nova znanja i veštine kroz radionice koje će se do kraja tekuće godine održavati u Biznis inkubator centru u Sevojnu.

Polaznice će konkretno kroz 22 radionice proći treninge ličnih veština i veština komunikacije, ali i digitalnog opismenjavanja i marketinga. Deo radionica usmeren je na menadžment, pravne regulative preduzetništva i PDV, sa krajnjim ciljem da im se iskristališu ideje za pokretanje sopstvenog biznisa, ističe Dragana Markovic, autorka i koordinatorka projekta.

Žene su stub kuće, pa kroz ovaj projekat želimo da steknu dodatno samopouzdanje i krenu samostalno da postavljaju i grade čvršće temelje preduzetništva, čime će dobiti mesto u društvu koje i zaslužuju, ali i obezbediti sigurnu egzistenciju, što će ih učiniti samostalnijim i nezavisnijim, veruje Markovićeva, dodajući da je vrednost ovog dela projekta 480 000 dinara.

Ona ističe da je ukupna vrednost celokupnog projekta šest miliona dinara, od čega polovinu finansira Razvojna agencija Srbije, a drugu polovinu Biznis inkubator centar uz dotaciju grada Užica.

Kaže da je ostatak sredstava namenjen za infrastrukturno opremanje inkubatora, behaton, asfaltiranje dvorišta, izradu nadstrešnica, zamenu pločica, izgradnju rampi za osobe sa invaliditetom i nabavku IT opreme za potrebe stanara i inkubatora.


  • 0

Nabavka sitna

Sitne nabavke 14.07


  • 0

Održana prva radionica u okviru projekta „Stub kuće – temelj preduzetništva“

Category : Vesti

Danas u prostorijama Biznis inkubator centra održana prva radionica od 22 koje su planirane u okviru projekta „Stub kuće – temelj preduzetništva“. Prva radionica održana uz prisustvo 27 polaznica, što je za dve više od planiranog broja, jer je interesovanje za ovaj vid edukacije znatno veliki. Sve radionice održaće se u velikoj Sali Biznis inkubator centra u Dragačevskoj ulici bb u Sevojnu. U prvom bloku radionica planirano je da se održi 10 radionica, potom blok od 5 radionica na izradi Biznis plana, a nakon toga još 7 edukativnih radionica na teme iz oblasti preduzetništva.

Raspored sledećih 9. radionica iz prvog dela je sledeći:

-16.08.2017.godine – Lične veštine i komunikacija

-22.08.2017. godine – Digitalno opismenjavanje 1

-29.08.2017.godine – Digitalno opismenjavanje 2 i CV

– 01.09.2017.godine- Zakonska regulativa

– 06.09.2017.godine – Registracija pravnih subjekata

– 08.09.2017.godine – Ideja za pokretanje posla

– 14.09.2017.godine – Ispitivanje tržišta i konkurencija

– 21.09.2017.godine – Menandžment 1

– 27.09.2017.godina – Menandžment 2

AUTOR | Biljana Kuzmanović


  • 0

9. rođendan Biznis inkubator centra

Category : Vesti

Danas je tačno 9 godina kako smo osnovani. Za proteklih devet godina beležimo na desetine zadovoljnih korisnika, više uspešno realizovanih projekata, mnogo pređenih kilometara, veliki broj održanih radionica, na stotine polaznika, veliki broj uspeha, sajmova, ostvarenih saradnji, uspostavljenih kontakata, pređenih nesuglasica, rešenih problema i ostvarenih uspeha. Padove ne beležimo jer smo brzo ustajali i nastavljali dalje ne misleći o njima već o onome što smo naučili iz njih.

I uvek nasmejani, raspoloženi za rad i za dalje korake u poslovanju, jer mi smo karika koja mora da bude jaka i da izdrži sve, mi smo Biznis inkubator centar Užice. 🌻🍀

Hvala svima koji su nas ovih devet godina podržavali u svakom našem koraku.