Naš tim

 • Dejan Gvozenović – VD direktor
  e – mail: bicuzice.direktor@mts.rs / bicuzice@mts.rs
  Telefon: 064 86 86 140


 • Budimir Vujović – Koordinator za investicije i finansije
  e – mail: bicuzice.bvujovi@mts.rs
  Telefon: 064 80 62 625


 • Marija Đuričić – Gajić – Koordinator za opšte poslove
  e – mail: b icuzice.mgajic@mts.rs
  Telefon: 064 86 86 138


 • Dragana Marković – Referent za međunarodne i domaće projekte
  e – mail: bicuzice.dmarkovic@mts.rs
  Telefon: 064 86 86 134


 • Katarina Marković – IT referent
  e – mail: bicuzice.katarinam@mts.rs
  Telefon: 065 25 49 002


 • Nada Cvijović – Tehnička pomoć, podrška i održavanje
  Telefon: 064 86 86 137