Naš tim

 • Dejan Gvozenović – VD direktor
  e – mail: bicuzice.direktor@mts.rs / bicuzice@mts.rs
  Telefon: 064 86 86 140

 • Budimir Vujović – Koordinator za investicije i finansije
  e – mail: bicuzice.bvujovi@mts.rs
  Telefon: 064 80 62 625

 • Marija Đuričić – Gajić – Koordinator za opšte poslove
  e – mail: b icuzice.mgajic@mts.rs
  Telefon: 064 86 86 138

 • Nada Cvijović – Tehnička pomoć, podrška i održavanje
  Telefon: 064 86 86 137
 • Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti -Marija Đuričić – Gajić
  Telefon: 064 86 86 138