Monthly Archives: јун 2018

  • 0

Održana 26 Skupština Biznis inkubator centra doo Užice

Category : Vesti

21.juna 2018.godine u velikoj Sali Biznis inkubator centra doo Užice u Sevojnu održana je 26 sednica Skupštine društva sa sledećim
Dnevnim redom:

1.Usvajanje zapisnika sa 25 Skupštine

2.Usvajanje Izveštaja o radu Biznis inkubator centra doo Užice za 2017.godinu.

3.Usvajanje  redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, odobrenim od strane APR-a, kao i raspodela dobiti u Biznis inkubator centru doo Užice

4.Pravilnik o radu zaposlenih u Biznis inkubator centru – Kolektivni ugovor BIC-a.

5.Razno

Na 26. sednici Skupštine Privrednog društva najviše rasprave bilo je oko tačke dnevnog reda koja se odnosila na izveštaj o radu gde su izneti problemi Inkubatora oko redovnog, odnosno neredovnog izmirenja obaveza stanara. Za veliki trud, rad, upornost i zalaganje da održe Inkubator u normalnim tokovima poslovanja članovi Skupštine su više puta pohvalili zaposlene u Inkubatoru i naglasili da su oni pravi domaćini i da treba da budu primer drugima.

Direktorka je prezentovala pod tačkom 5. i posetu Budžetske inspektorke koja je bila krajnje neprofesionalna i gde su se razlikovale pohvale odnosno primedbe za isti dokument od iste inspektorke, a pri tome se Zakon nije menjao, kao i loše čitanje dokumenata i nepoznavanje osnovnih sredstava za rad,(ADSL), kao i loše čitanje faktura. Na njene Mere, mi smo uložili Prigovorom sa kompletnom dokumentacijom gde se negira svaki njen Zaključak i Mera. Istu dokumentaciju smo predali Gradu, gradonačelniku i stručnim službama, koje su se na osnovu svega uverile u ispravnost poslovanja Biznis Inkubator centra doo Užice. Jedina osnovana Mera koju je predočila budžetska inspektorkaje potreba donošenja  Pravilnika o radu koji smo sa stručnim službama i na osnovu Zakona o radu doneli i  predložili Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Sve tačke dnevnog reda posle kraće diskusije su usvojene jednoglasno.


  • 0

PROMOCIJA NOVOG ŽIVOTNOG OSIGURANJA

Category : Vesti

20.juna 2018.godine u prostorijama Biznis inkubator centra doo Užice u Sevojnu, predstavnici Dunav grupe održali su prezentaciju novog vida životnog osiguranja u slučaju oboljenja od kancera. Polisu je moguće zaključiti kao individualnu i kao kolektivnu. Kod kolektivnih su veće mogućnosti pri otplati na rate, popusti dok su lične jednokratne. Prema podacima Društva Srbije za borbu protiv raka, naša zemlja prva je u Evropi po smrtnosti od ove bolesti. Čak 5.000 ljudi na milion stanovnika u našoj zemlji oboleva od raka. Pored naporne i stresne borbe za izlečenje, pacijente i njihove najbliže očekuje mnogo izazova, kao što su duge liste čekanja na terapiju, odsustvovanje sa posla, potreba da se određeni lekovi nabavljaju o sopstvenom trošku. Ova bolest ostavlja posledice ne samo na pacijenta već i na njegove prijatelje i porodicu.Kako bi pomogla pacijentima da lakše prebrode taj period, Kompanija „Dunav osiguranje“ nudi polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za slučaj obolevanja od raka – Cancer Protection, koja će zaštititi teško stečenu ušteđevinu i prihode u takvim stresnim situacijama.

Cancer Protection podrazumeva isplatu ugovorene sume ili njenog dela ukoliko se osiguraniku u toku trajanja osiguranja postavi prva dijagnoza raka. Osigurana suma može biti od 500.000 dinara do 5.000.000 dinara. Na primer, lice u dobu od 25 godina bi na ugovorenu sumu od 5.000.000 dinara trebalo da izdvoji manje od 500 dinara mesečno.

Dodatna prednost polise Cancer Protection jeste i mogućnost pribavljanja drugog lekarskog mišljenja. Na taj način, u saradnji s kompanijom „MediGuide“, možete da dobijete preporučeni način lečenja u slučaju postavljene dijagnoze raka, što Vas može umiriti u trenucima neizvesnosti.

Osigurajte sebe i one do kojih Vam je stalo i nemojte prepuštati stvari slučaju, raspitajte se o svim mogućnostima koje Vam mogu pružiti određenu dozu spokoja.

Sve potrebne informacije možete dopiti besplatnim pozivom Kontakt centra Kompanije „Dunav osiguranje“ na broj 0800 386 286