Monthly Archives: септембар 2016

  • 0

Konkurs za direktora

Category : Vesti

14. septembra 2016. godine raspisan je Javni poziv za izbor kandidata za imenovanje direktora Biznis inkubator centra DOO Užice. Konkurs za prijem dokumentacije otvoren je do 14.oktobra 2016. godine, nakon čega će Komisija za sprovođenje konkursnih radnji u roku od 15 dana izvrši odabir i rangiranje kandidata.

Sve radnje vezane za odabir i sam konkurs sprovode se sa stručnim službama i u saradnji sa NSZ Užice. Dokumentaciju za konkurs svi zainteresovani mogu predati putem pošte na adresu:

Biznis inkubator centar DOO Užice, Dragačevska bb 31205 Sevojno, sa naznakom „Za Javni konkurs za izbor direktora“ najkasnije do 14.11.2016. godine, kao i lično kod sekretara Biznis inkubatora, svakog radnog dana od 8 do 14. (ponedeljak – petak).

„Read More“