Usluge

Biznis inkubator centar Užice pruža edukaciju studentima i mladima koji žele da započnu sopstveni biznis kroz trening programe iz oblasti preduzetništva i specijalizovanih treninge, permanentni konsalting i mentoring program. Malim novoosnovanim preduzećima pružamo podršku kroz obezbeđen poslovni prostor, ekonomske, pravne, knjigovodstvene usluge i permanentnu edukaciju, konsalting i mentoring program. Usluge istraživanja tržišta i konkurencije.

Klasifikacija usluga biznis inkubacije (paket usluga) obuhvata ključna područja :
– preduzetnička obuka
– poslovno savetovanje
– tehničko – tehnološka podrška
– umrežavanje sa institucijama, pravnim i fizičkim licima koja imaju kompetencije i kapaciteta za implementaciju biznis inkubacije
-konsalting u oblasti poslovnih funkcija (marketing, finansije, strateško i poslovno planiranje, knjigovodstvo
– mentorstvo
– pomoć pri apliciranju za sredstva budžetskog fonda, start-up kredite, donatorska sredstva i usmeravanje ka drugim povoljnim izvorima finansiranja
– korišćenje poslovnih modula
– korišćenje zajedničkog prostora i opreme (sala za sastanke, kafeterija, parking, konferencijska oprema..)
– poslovna komunikacija (pošta, telefonski priključci, mail, web sajt…)
– knjigovodstvene usluge
– ponuda specijalnih kurseva
– tekuće održavanje,
– korišćenje interneta
– usluge čajne kuhinje
– iznajmljivanje Pres-centra Biznis inkubatora sa uređajima za prezentaciju
– iznajmljivanje bilborda
– kurirska služba i sl

Paket usluga koje će se realizovati u praksi zavisi od potreba korisnika inkubacionih usluga i intervjua koje menadžer inkubatora obavlja sa svakim korisnikom pojedinačno.

Neke od usluga su besplatne dok druge koje proizilaze kao stvarni trošak koji se naplaćuju po Pravilniku o naplati koji možete preuzeti ovde.