Monthly Archives: септембар 2015

  • 0

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNIH INKUBATORA -FINANSIJSKA PODRŠKA U 2015. GODINI

Category : Projekti

 

 

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNIH INKUBATORA -FINANSIJSKA PODRŠKA U 2015. GODINI

Kroz projekat je nabavljena IT oprema za Biznis inkubator centar uz licencirane programe  za poslovanje i zaštitu mreže. Nabavkom opreme otvara se mogućnost za razvijanje novih usluga za stanare inkubatora. Biznis inkubator će preduzetnicima predstaviti način poslovanja, nov kvalitet u radu i nove računarske tehnike.

Podizanje tehnoloških kapaciteta Biznis inkubator centra u Užicu dovodi do unapređenja poslovanja inkubatora a sami tim i samostalno poslovanja stanara. Takođe  unapređenje rada Biznis inkubator centra imaće veliki uticaj na nove investitore, jačanje lokalne privrede, otvaranje novih radnih mesta. Takođe, to će imati pozitivan uticaj na privlačenje finansijskih, materijalnih sredstava i informacija u region.

Inače, postojanje Biznis inkubator centra je veoma značajno za svaku lokalnu zajednicu jer su inkubatori regulisana mesta za privredne aktivnosti, podstiču razvoj uslužnih delatnosti u okolini, generatori su državne pomoći i imaju mogućnost povećanja svojih osnovnih prihoda.

Projekat je finansiran od strane NARR-a kroz  PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNIH INKUBATORA -FINANSIJSKA PODRŠKA U 2015. GODINE


  • 0

Javni radovi 2010

Category : Projekti

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za radno angažovanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada.

Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, na osnovu usvojene prijave poslodavca od strane Nacionalne službe za zapošljavanje po javnom konkursu.

Po konkursnoj dokumentaciji za uređenje pristupne saobraćajnic, dvorišta Biznis inkubator centra odobreno je pet lica sa trajanjem projekta od tri meseca. Početak radoove je 15. maj i sveplanirane projektne aktivnosti završene su do 15.avgusta.

Nakon zavrđenih Javnih radova od pet angažovanih lica jedno lice je angažovano ugovorom o privremenim i povremenim poslovima na održavanju objekta i dvorišta Biznis inkubatora, sa čime je dat doprinos smanjenju nezaposlenosti, uz napomeni+u da je lice koje je uposleno lice sa invaliditetom.


  • 0

Održana 20.skupština Privrednog društva

Category : Vesti

U petak 04.09.2015.godine održana je 20. Skupština Privrednog društva Biznis inkubator centra doo, sa dnevnim redom

  1. Promena članova Skupštine BIC-a
  2. Izveštaj o radu BIC-a za 2014. godinu i završni račun za 2014.godinu
  3. Plan i program rada BIC-a za 2015.godinu
  4. Informacije o trenutnom poslovanju Biznis inkubatora

Po zameni dva člana Skupštine Milije Zarić i Snežane Dmitrović, na čije mesto su ispred Grada imenovani Slavoljub Cicvarić i Goran Stanić. Za predsednika Skupštine Inkubatora izabran je Slavoljub Cicvarić.

Izveštaj za 2014. godinu, Završni račun, kao Plan i program poslovanja za 2015. godinu, su posle kreće diskusije usvojeni.

Na osnovu četvrte tačke dnevnog reda istaknuta je aktuelna situacija u Inkubatoru. Direktor je izneo probleme oko naplate i istakao da je Inkubator popunjen 80%. Naveo je probleme koji se godinama ponavljaju,( grejanje u proizvodnom delu, asfalt na obilaznoj saobraćajnici, priključak gasa, protivpožarna dojava), Za navedene probleme nije pronađeno adekvatno rešenje, osim da će se konkurisati kod svih fondova kako bi se u nekom periodu rešio neki od navedenih problema.