DIA CO

        Dia-Co je preduzeće za proizvodnju alata od tvrdog metala. Uz stručne kadrove i opremu koju poseduju, stvaraju proizvode dokazanog kvaliteta.

Pored proizvoda iz kataloga u mogućnosti su da proizvode najrazličitije alate prema Vašoj potrebi.

Telefon: +381 64 642 65 62
Fax:         +381 31 517 245

Više informacija možete pronaći na: www.dia-co.com