Javni radovi 2010

  • 0

Javni radovi 2010

Category : Projekti

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za radno angažovanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada.

Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, na osnovu usvojene prijave poslodavca od strane Nacionalne službe za zapošljavanje po javnom konkursu.

Po konkursnoj dokumentaciji za uređenje pristupne saobraćajnic, dvorišta Biznis inkubator centra odobreno je pet lica sa trajanjem projekta od tri meseca. Početak radoove je 15. maj i sveplanirane projektne aktivnosti završene su do 15.avgusta.

Nakon zavrđenih Javnih radova od pet angažovanih lica jedno lice je angažovano ugovorom o privremenim i povremenim poslovima na održavanju objekta i dvorišta Biznis inkubatora, sa čime je dat doprinos smanjenju nezaposlenosti, uz napomeni+u da je lice koje je uposleno lice sa invaliditetom.