Objavljen Javni konkurs za izbor direktora Inkubatora

  • 0

Objavljen Javni konkurs za izbor direktora Inkubatora

Category : Vesti

Dana 24.jula 2013.godine, raspisan je konkurs za prijem dokumentacije od strane zainteresovanih kandidata za izbor direktora Biznis inkubator centra doo Užice.

Konkurs za prijem dokumentacije otvoren je 15 dana, od dana raspisivanja. Svi zainteresovani kandidati dokumentaciju mogu predati putem pošiljke u zatvorenoj koverti na adresu Biznis inkubator centar Dragačevska bb Sevojno, sa naznakom za izbor direktora ili lično u prostorije Inkubatora, svakog radnog dana od 09 do 14 časova.

Sve prikupljene ponude komisija će razmatrati. Kandidati koji su podneli kompletnu dokumentaciju biće kontaktirani  radi daljeg procesa odabira direktora. Dokumentacija kandidata koja nije  kompletna – neće biti razmatrana, a kandidat će biti diskvalifikovan bez prava žalbe.